Toeslag Jonge landbouwer: komt u in aanmerking?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwer en/of betalingsrechten uit de Nationale reserve...

Toeslag Jonge landbouwer: komt u in aanmerking?

Bent u als jonge landbouwer eerder een bedrijf met ‘dienstverlening voor de landbouw’ gestart? En bent u later gestart met een landbouwbedrijf? Dan kunt u, onder voorwaarden, toch in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwer en/of betalingsrechten uit de Nationale reserve.

Belangrijke voorwaarde

U kunt als jonge landbouwer met de Gecombineerde opgave onder andere de toeslag Jonge landbouwers aanvragen. Eén van de voorwaarden is dat er sprake is van een eerste vestiging met langdurige zeggenschap. Hiervan is ook sprake als u eerst een bedrijf heeft gehad met SBI-code 016, maar geen landbouwactiviteiten heeft uitgevoerd.

 

Hoe zit dat?

Heeft u, bijvoorbeeld als zzp-er, een bedrijf (gehad) dat diensten uitvoert voor de landbouw? Dan bent - of was - u waarschijnlijk bij de KVK geregistreerd met SBI-code 016: dienstverlening voor de landbouw. 

Bedrijven met SBI-code 016 worden door RVO ook als landbouwbedrijf gezien. Hiervan is echter geen sprake indien u in uw eerdere bedrijf geen daadwerkelijke landbouwactiviteiten uitvoerde (voor eigen rekening en risico), zoals het telen van gewassen en/of het houden van landbouwhuisdieren.

Het later gestarte landbouwbedrijf wordt gezien als eerste vestiging, zodat u toch als jonge landbouwer kan worden gezien. Hierdoor kunt u alsnog de toeslag aanvragen. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.