Tijdelijke wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

Door corona is het Arbeidsomstandighedenbesluit tijdelijk aangepast. U leest er meer over in dit artikel.

Tijdelijke wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

In het Arbeidsomstandighedenbesluit liggen de algemene uitgangspunten over de inrichting van de werkplek vastgelegd. Werknemers moeten hun werk veilig, gezond en beschermd kunnen verrichten. Als werkgever moet u bijvoorbeeld regelmatig deze werkplekken controleren, en bij onvoldoende bescherming tijdig ingrijpen.

Corona maakt dat er aanvullende maatregelen en voorzieningen nodig zijn om aan bovenstaande te kunnen voldoen. Het Arbeidsomstandighedenbesluit is daarop tijdelijk aangepast.

Wat houdt de wijziging in?

Ter voorkoming van de kans op besmetting van werknemers en derden worden tijdig noodzakelijke maatregelen en voorzieningen getroffen. Hierbij moet in ieder geval gedacht worden aan: 

  • Voldoende hygiënische voorzieningen. 
  • Voorlichting over de bestrijding van corona op de werkplek.
  • Het houden van adequaat toezicht hierop.

Daarnaast gelden uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de aanvullende overheidsmaatregelen. De tijdelijke wijziging in het besluit maakt bovendien ruimte voor aanvullende regelingen van ministeriële aard.

Afhankelijk van het type bedrijf

Uiteraard hangt het van het type bedrijf af hoe invulling kan worden gegeven aan de aanvullende eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt. In de situatie waarbij meerdere werknemers op de werkvloer zijn moet in ieder geval gedacht worden aan het volgende: 

  • Ter beschikking stellen van mondkapjes.
  • Ter beschikking stellen van spatschermen.
  • Ter beschikking stellen van desinfectie.
  • Het aanbieden van instructies over de juiste invulling van het werken met deze beschermingsmiddelen en maatregelen op de werkvloer.

Wat als het niet nageleefd wordt?

Overtreding van dit besluit kan grote gevolgen hebben, de inspectie SZW heeft de bevoegdheid om een (hoge) boete op te leggen. Ook kan bij herhaling het werk worden stilgelegd.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Blog
Ook interessant

7 veelgestelde vragen over coronamaatregelen op de werkvloer

Mag u werknemers controleren op corona? Of kunt u ze verplichten een mondkapje te dragen? Antwoorden op deze en andere vragen leest u in dit artikel.

Door Cindy Notkamp
Lees bericht