Teruggaafregeling accijnzen: uiterlijk 8 april doorgeven

Bedrijven kunnen onder voorwaarden teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Teruggaafregeling accijnzen: uiterlijk 8 april doorgeven

Per 1 april 2022 wordt de accijns op ongelode benzine, diesel en LPG/LNG verlaagd. De verlaging bedraagt € 0,173 voor benzine, € 0,111 voor diesel en € 0,041 voor LPG/LNG per liter. Deze verlaging is tot en met 31 december 2022. Bedrijven kunnen, onder voorwaarden, teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Het teruggaafverzoek moet uiterlijk 8 april 2022 worden ingediend via Mijn Douane.

Voor wie?

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Bedrijven met een eigen opslagplaats voor brandstof komen hiervoor in aanmerking, zoals:

  • transportbedrijven;
  • landbouwbedrijven en;
  • tankstations.

Bewijsstukken

De ondernemer moet kunnen bewijzen hoeveel brandstof er nog in de opslag zit. De douane vraagt om een nauwkeurige aanduiding van de locatie van de brandstofopslag, de hoeveelheid per soort per plaats en als er een pompinstallatie aan de opslag is verbonden de stand van het telwerk. Alle bewijsstukken moeten bewaard blijven.

Let op! Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd.

Heeft u nog vragen over de teruggaafregeling van accijnzen? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: TLN