Tegoedbon voor cursus of bedrijfsadvies

Binnenkort kunt u een tegoedbon aanvragen voor een cursus en/of voor bedrijfsadvies. Het moet gaan om bepaalde onderwerpen. Lees meer...

Tegoedbon voor cursus of bedrijfsadvies

Binnenkort kunt u een tegoedbon aanvragen voor een cursus en/of voor bedrijfsadvies. Het moet daarbij gaan over (één van) de volgende onderwerpen:

  • Stikstofmaatregelen
  • Kringlooplandbouw
  • Duurzaam en klimaatbestendig ondernemen 

Het is de bedoeling dat u vanaf oktober 2020 voor de eerste keer gebruik kunt maken van de tegoedbon.

Scholing stimuleren

De tegoedbonnen zijn bedoeld om scholing te stimuleren. Bij de eerste openstelling in oktober ligt de nadruk op de stikstofmaatregelen. 

Maximaal €1.500 per jaar 

U kunt tegoedbonnen aanvragen voor maximaal € 1.500 per jaar. Met deze vouchers kunt u:

  • Eén-op-één advies krijgen van een onafhankelijke bedrijfsadviseur.
  • In groepsverband advies krijgen.
  • Een cursus volgen bij een groene onderwijsinstelling. Voor 2020 betreft het een stikstofcursus.

Op dit moment is nog niet bekend waar en wanneer u deze tegoedbonnen kunt aanvragen.

Coaching derogatie 

Heeft u derogatie aangevraagd? Of gaat u dat nog doen? Dan moet u, als derogatiebedrijf, vóór eind 2020 worden ‘gecoacht’ over de stikstofmaatregelen. De overheid informeert u hier later schriftelijk over. Met de tegoedbonnen kunt u een stikstofcursus volgen of een bedrijfsadviseur inschakelen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Blog
Lees ook

Derogatie aanvragen: uiterlijk 4 september

In 2020 moet u uiterlijk 4 september de derogatievergunning aanvragen. Daarnaast moet u uiterlijk deze datum uw bemestingsplan opstellen. Lees meer...

Door Robert Reuver
Lees blog