Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL)

Lees in dit artikel welke regels omtrent de TVL er op dit moment gelden.

Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL)

Ondernemers die getroffen zijn door corona kunnen een tegemoetkoming krijgen vanwege de vaste lasten. De TVL geldt voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30% en kent verschillende periodes met elk hun eigen voorwaarden.

TVL Q1 2022 aanvragen uiterlijk 31 maart 2022

Voor het eerste kwartaal 2022 kan voor de laatste keer een beroep gedaan worden op de TVL. TVL Q1 2022 heeft dezelfde voorwaarden als TVL Q4 2021. Zo geldt de omzetverliesgrens van 30% ook in deze periode. Aanvragen kan tot en met maart 2022.

💡 Tip! Op de website van RVO vindt u een overzichtsschema van alle TVL periodes. 

Let op! Voor het aanvragen van TVL heeft u eHerkenning vanaf niveau 3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit tijdig aan. Met de aanvraag zijn tijd en kosten gemoeid.

Let op! Voorheen was er een TVL-regeling gericht op de land- en tuinbouw. Deze regeling bestaat niet meer. De kenmerken die voor de 'algemene' TVL gelden, zijn nu ook voor agrarische ondernemers van toepassing. 

Kenmerken TVL

Er zijn inmiddels zes TVL-periodes met eigen voorwaarden en goedkeuringen. Per periode moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. De belangrijkste voorwaarden van TVL Q1 2022 zetten we hieronder voor u op een rij.

✅ 30% minder omzet
Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt - nog steeds - dat de omzet van het bedrijf minstens 30% gedaald moet zijn. Voor de referentieperiode inzake de omzet kunt u kiezen uit twee kwartalen: het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

✅ Omvang compensatie
Voor het mkb bedraagt de compensatie van vaste lasten 100% met een maximum van € 550.000 voor mkb en € 600.000 voor niet-mkb. Afhankelijk van de sector en grootte van uw onderneming kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Laat u hierover goed informeren.

✅ Percentage van de vaste lasten aan subsidie
Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 100% (Q4) van de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

✅ Steunbedrag naar € 1.500
Het minimale steunbedrag bedraagt € 1.500 per periode van drie maanden.

✅ Ondergrens van € 1.500
De TVL kent een vereiste dat een ondernemer minimaal € 1.500 aan vaste lasten in een kwartaal moet hebben. De vaste lasten worden vastgesteld aan de hand van de omzet en van het branchegemiddelde.

✅ Relevant voor toepassing NOW
Besloten is dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL voor de NOW-regeling niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor zullen ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW realiseren, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

Belang SBI-code

Voor de tegemoetkoming komen ondernemers uit nagenoeg alle bedrijfssectoren in aanmerking. Aan SBI-codes kunnen wel nadere voorwaarden worden gesteld. Laat u hier goed over informeren.

Afwijkende referentieperiodes

Voor een aantal ondernemingen geldt een andere referentieperiode:

Bent u gestart tussen                 dan kunt u kiezen uit referentieperiodes
1 oktober 2019 en 31 december 2019  Q1 2020 of Q3 2020
1 januari 2020 en 31 maart 2020 Q2 2020 of Q3 2020
1 april 2020 en 30 juni 2020 alleen Q3 2020

Aanvullende voorwaarden

Heeft u uw onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel? En bedraagt de subsidie € 25.000 of meer? Dan moet u een derdenverklaring overleggen. Onder andere een accountant kan een derdenverklaring afgeven.

Bij een aanvraag van een subsidie van € 125.000 of hoger heeft u (naast de derdenverklaring) een ‘accountantsproduct’ nodig bij de aanvraag en vaststelling van de TVL. Laat u informeren over deze aanvullende verplichtingen.

Soepele terugbetaling TVL

Net zoals voor de NOW-regeling heeft het kabinet nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van TVL-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Wilt u een overzicht van alle actuele steunpakketten? Bezoek onze coronapagina »