Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

Vanaf 1 juni is het mogelijk om de tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) aan te vragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 voor een periode van vier maanden, juni tot en met september, voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%.

Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd dat de regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Het bedrag wordt hoger, maar de eisen strenger en het aantal branches dat ervoor in aanmerking komt kleiner.

Kenmerken huidige TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, de TVL, is de opvolger van de TOGS-regeling. Specifieke bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen vanwege de vaste lasten. De belangrijkste kenmerken van de huidige TVL zijn:

  • Compensatie van vaste lasten tot een maximaal bedrag van € 50.000 voor 4 maanden, afhankelijk van omvang van het bedrijf en de hoogte van de vaste lasten. Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt dat de omzet van het bedrijf minstens 30% gedaald moet zijn.
  • De regeling geldt voor de maanden juni tot en met september 2020.
  • De TVL is specifiek bedoeld voor bedrijven die geraakt worden door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. TVL is daarom van toepassing voor de sectoren waarvan de SBI-codes voorkomen op de lijst met branches en sectoren op de website van RVO.
  • Een voorwaarde is dat het bedrijf een omzetverlies van minstens 30% heeft.
  • Een ander belangrijk element is dat de tegemoetkoming TVL meetelt in de omzet die relevant is voor de toepassing van de NOW-regeling. Net als de tegemoetkoming via de TOGS is ook de TVL belastingvrij.

Kenmerken verlenging TVL

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar € 90.000 voor een periode van drie maanden. Ook moet het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger zijn om nog voor de TVL in aanmerking te kunnen komen.

Drie periodes van drie maanden

De nieuwe TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Net als bij de NOW 3.0 zijn dit de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. In deze drie periodes kan de tegemoetkoming telkens per periode maximaal € 90.000 bedragen. Dit is € 40.000 meer dan onder de huidige TVL met een maximum van € 50.000.

Groter omzetverlies

In de TVL uit het tweede steunpakket dient het omzetverlies minimaal 30% te bedragen. Voor de nieuwe TVL blijft dit percentage voor de eerste periode van oktober t/m december 2020 gelijk. Voor de daaropvolgende periode, van januari t/m maart 2021, is een minimum omzetverlies vereist van 40%. Voor de dááropvolgende periode, van april t/m juni 2021, is dit 45%.

Gedeeltelijke dekking

Net als onder de TVL uit het tweede steunpakket is er voor de nieuwe regeling slechts dekking voor 50% van de vaste lasten. Voor de berekening wordt ook nu uitgegaan van branchegemiddelden, op basis van cijfers van het CBS. Op basis van dit gemiddelde en het omzetverlies wordt een TVL verstrekt van 50%.

Alleen voor specifieke branches in het mkb

De tegemoetkoming is en blijft alleen beschikbaar voor specifieke branches in het mkb. Dit betekent dat een bedrijf moet beschikken over de juiste SBI-code. Verder dient het bedrijf onder andere minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Meer vaste lasten

Daarnaast is vereist dat een bedrijf per periode van drie maanden minstens € 4.000 aan vaste lasten heeft. Voor de TVL uit het tweede steunpakket is dit nu voor een periode van vier maanden. Een bedrijf moet dus onder de nieuwe TVL meer vaste lasten hebben om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Aanvragen

U kunt de TVL uit het derde steunpakket voor de eerste periode van oktober t/m december 2020 vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 aanvragen bij RVO. Ondernemers moeten voor iedere periode apart een aanvraag indienen.

Houd onze corona-pagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.