Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

Geüpdatet op woensdag 3 juni

Op 20 mei heeft het kabinet de Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) aangekondigd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 voor een periode van vier maanden, juni tot en met september, voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%.

onze adviseurs
onze adviseurs

Wie komt in aanmerking?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, de TVL, is de opvolger van de TOGS-regeling. Via de TOGS kunnen specifieke bedrijven een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 4.000 vanwege de vaste lasten. Bedrijven die voor de TOGS in aanmerking komen, kunnen ook een beroep doen op de nieuwe TVL. Dit betekent dat ook de mogelijkheid om de TVL aan te kunnen vragen, weer afhankelijk is van de SBI-code van een bedrijf.

Negatief effect van overheidsmaatregelen

De TVL is specifiek bedoeld voor bedrijven die geraakt worden door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Denkt u aan:

 • horeca
 • recreatie
 • sportscholen
 • evenementen
 • kermissen
 • speelautomatenhallen
 • podia en theaters

De verwachting is dat een aantal van deze sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten moet blijven.

Omvang tegemoetkoming

Hoeveel de tegemoetkoming voor een bepaald bedrijf precies bedraagt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving.

Let op!

Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt dat de omzet van het bedrijf minstens 30% gedaald moet zijn.

Bedrijfsvoering weer rendabel maken

Het kabinet wil verder met de betreffende sectoren en gemeenten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bedrijfsvoering weer rendabel te maken voor bedrijven die weer mogen openen. Gedacht kan worden aan verlenging van het seizoen, aanpassingen in de pacht en verlengde openingstijden.

Let op!

Net als de tegemoetkoming via de TOGS is ook de TVL belastingvrij.

Kenmerken TVL

 • Compensatie van vaste lasten tot een maximaal bedrag van € 50.000 voor 4 maanden, afhankelijk van omvang van het bedrijf en de hoogte van de vaste lasten.
 • De regeling geldt voor de maanden juni tot en met september 2020.
 • TLV is van toepassing voor de sectoren die onder de huidige TOGS vallen. De actuele lijst met branches en sectoren vindt u op de website van RVO.
 • Een voorwaarde is dat het bedrijf een omzetverlies van minstens 30% heeft.
 • Een ander belangrijk element is dat de tegemoetkoming TVL meetelt in de omzet die relevant is voor de toepassing van de NOW-regeling.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.