Vraag uiter­lijk 2 oktober 2023 TEK aan

Ben je een mkb-ondernemer met een energie-intensief bedrijf? Vraag dan de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aan vóór 2 oktober 2023, 17.00 uur. De TEK kan maximaal €160.000 per onderneming bedragen. Je kunt de TEK aanvragen met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Vorig jaar is de TEK in het leven geroepen vanwege de sterk gestegen energieprijzen, waar met name energie-intensieve bedrijven de dupe van dreigden te worden. Daarom heeft het kabinet besloten om subsidie te verstrekken via de TEK voor mkb-ondernemers die meer dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh energie betalen.

Gerrit Tuitert
Gerrit Tuitert Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat jouw bedrijf energie-intensief is, wat betekent dat jouw energiekosten minstens 7% van jouw omzet bedragen. De TEK is ook alleen van toepassing op het mkb. Dit betekent dat je maximaal 250 werknemers (fulltime) in dienst hebt, jouw omzet maximaal € 50 miljoen bedraagt en/of jouw balanstotaal maximaal € 43 miljoen is. Ook stichtingen, verenigingen en instellingen kunnen de TEK aanvragen als ze aan de voorwaarden voldoen. Bekijk alle voorwaarden voor de TEK.

Aanvragen

Je kunt de TEK nog tot 2 oktober 2023, 17.00 uur digitaal aanvragen bij RVO.nl. De subsidie bedraagt 50% van de prijs boven de genoemde minima, waarbij uit wordt gegaan van een maximumprijs voor gas van € 3,19 per m3 en voor elektra van € 0,95 per kWh. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je in eerste instantie een voorschot van 35% van de uiteindelijke subsidie.

EHerkenning

Voor de aanvraag heb je eHerkenning nodig, niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' of hoger. Zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak kunnen ook DigiD gebruiken als zij bij de KVK geregistreerd staan als eigenaar of bestuurder van de onderneming.

Heb je vragen over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mbk (TEK)? Neem gerust contact op.

Gerrit Tuitert
Gerrit Tuitert Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek