Vanaf 2018 rekening houden met verbrede teeltvrije zone

Vanaf 1 januari 2018 dient u bij de teelt van gras, graszaad, vlas en diverse granen rekening te houden met een teeltvrije zone van 50 cm, dit was 25 cm.

Vanaf 2018 rekening houden met verbrede teeltvrije zone

Vanaf 2018 dient u bij de teelt van gras, graszaad, vlas en diverse granen rekening te houden met een teeltvrije zone van 50 cm, dit was 25 cm.

Diverse granen

Tot de diverse granen rekenen ze de teelt van haver, rogge, spelt, teff, triticale, zomer- en wintertarwe en zomer- en wintergerst.

Ander gewas, braak of gras

Op een teeltvrije zone mag niet hetzelfde gewas worden geteeld als op de rest van het perceel. Vaak wordt helemaal geen gewas geteeld. Bij grasland mag de teeltvrije zone wel met gras worden beteeld.

Geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Op deze teeltvrije zone mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Pleksgewijze onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitdop is wel toegestaan.