Tarieven inkomstenbelasting

Het kabinet wil het belastingstelsel hervormen om een aantal doelen te bereiken.

Zo willen ze de verschillen in fiscale behandeling tussen een- en tweeverdieners verkleinen, werken meer belonen voor mensen met een middeninkomen en vervuiling belasten.

Daarnaast willen ze de belastingontwijking aanpakken en het fiscale vestigingsklimaat verbeteren voor bedrijven die in Nederland daadwerkelijk economische activiteiten en banen genereren.

Invoering vlaktaks in de inkomstenbelasting

Voorgesteld tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2019

 

Belastbaar inkomen meer dan (€)

Maar niet meer dan (€)

Tarief 2019 (%)

1e schijf

-

68.600

36,93

2e schijf

68.601

-

49,5

Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

Net zoals in de huidige situatie betalen AOW-gerechtigden geen AOW-premie. Hierdoor gaan voor deze groep drie belastingschijven bestaan. Het inkomensbeginpunt van de tweede schijf wordt gedurende de kabinetsperiode niet geïndexeerd en blijft gelijk aan (ongeveer) € 68.600. Het beginpunt is gerelateerd aan het beginpunt van de hoogste schijf in 2018.

Verhoging tarief aanmerkelijk belang (box 2)

Het tarief in box 2 wordt in 2020 verhoogd naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%. Het huidige tarief bedraagt 25%. Dit betekent dat de belastingheffing op inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals dividenduitkeringen en resultaat bij verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen, wordt verhoogd. 

Tip:
Indien de verhoging door de regering wordt goedgekeurd en u wilt een dividenduitkering doen, doet u dat dan uiterlijk in 2019. Zo kunt u de dividenduitkering tegen een tarief van 25% uitbetalen. Keert u in 2020 €100.000 dividend uit, dan kost u dat €2.300 meer aan belastingheffing ten opzichte van 2019.

Aanpassing belastingvrij vermogen box 3

Het belastingvrije vermogen in box 3 wordt per 1 januari 2018 aangepast naar €30.000 per belastingplichtige (voor partners in totaal €60.000). In 2017 is de belastingvrije voet €25.225 per belastingplichtige.

Daarnaast wordt sneller aangesloten op het werkelijke rendement en gaat het kabinet een voorstel doen om vermogensrendementsheffing op basis van het werkelijke rendement te laten plaatsvinden.

Deze voorsgestelde wijzigingen zijn onderdeel van de plannen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte lll. Het is nog niet duidelijk wanneer deze voorstellen ingaan.