Tarieven box 1: wat wijzigt er?

De tarieven in box 1 gaan omlaag, heffingskortingen gaan omhoog en de mogelijkheid om te middelen verdwijnt. Lees hier de gevolgen voor het inkomen uit werk en woning in box 1.

Gevolgen voor het inkomen uit werk en woning in box 1

De tarieven in box 1 gaan omlaag, heffingskortingen gaan omhoog en de mogelijkheid om te middelen verdwijnt. Wat zijn de gevolgen voor het inkomen uit werk en woning in box 1? 

  1. Tarieven box 1
  2. Afschaffing middelingsregeling
  3. Wijziging heffingskortingen
  4. Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 2025
Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur

Tarieven box 1

Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd: van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). Ook wordt de eerste tariefschijf verlengd naar € 73.031 (€ 69.398 in 2022).

  Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan  Tarief 2023
1e schijf - € 73 031 36,93%
2e schijf € 73 031   49,5%

 

Afschaffing middelingsregeling

In het kader van vereenvoudiging en hervorming van het belastingstelsel is per 1 januari 2023 de middelingsregeling afgeschaft. De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan als je een sterk wisselend inkomen in box 1 heeft in aaneengesloten jaren.

Bij toepassing van de middelingsregeling tel je het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deel je dit door drie. Daarna bereken je hoeveel belasting je in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. Je vergelijkt dit met de daadwerkelijk door jou betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is? Dan kun je belasting terugvragen.

Er is overgangsrecht voor de jaren na 2022, mits het aangiftejaar 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. De laatste tijdvakken waarover nog kan worden gemiddeld, zijn de aangiftejaren 2022, 2023 en 2024.

Tip! Houd wel de termijn in de gaten. Een verzoek om middeling moet binnen 36 maanden nadat alle definitieve aanslagen van de kalenderjaren die je wilt middelen onherroepelijk vaststaan.

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. In 2023 is de algemene heffingskorting iets verhoogd. De afbouw van de algemene heffingskorting wordt afhankelijk van het verzamelinkomen.

Dit betekent dat naast het inkomen in box 1 (huidige situatie), ook het inkomen in box 2 en box 3 gaat meetellen. Ook de arbeidskorting is per 1 januari 2023 omhoog gegaan in het kader van koopkrachtverbetering.

Heffingskortingen 2022                   2023                
Algemene heffingskorting maximaal
(< AOW-leeftijd)
€ 2888 € 3070
Arbeidskorting (maximaal) € 4260 € 5052
Jonggehandicapten korting € 771 € 820
Maximum inkomensafhankelijke combinatie korting € 2534 € 2694
Ouderenkorting (maximaal) € 1726 € 1835
Alleenstaandeouderenkorting € 449 € 478
Afbouwpercentage van de arbeidskorting 5,86% 6,51%

 

Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 2025

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting die wordt toegekend aan alleenstaande ouders of de minstverdienende partner die arbeid en zorg voor jonge kinderen combineert. Per 1 januari 2025 wordt deze heffingskorting afgeschaft, behalve voor ouders met (één of meer) kinderen die voor 1 januari 2025 zijn geboren.

Het vervallen van de IACK wordt gecompenseerd via de herziening van de kinderopvangtoeslag.

Vragen?

Heb je vragen over de gevolgen en wijzigingen in box 1? Neem gerust contact op.

Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur