Tariefwijzigingen voor de dga en hun bv

Het tarief in box 2 stijgt met ingang van 2021 naar 26,9% en vinden er wijzigingen plaats wat betreft de vennootschapsbelasting (vpb). Lees meer...

Tariefwijzigingen voor de dga en hun bv

Op Prinsjesdag zijn er tariefwijzigingen besproken die betrekking hebben tot de dga en hun bv. Zo stijgt het tarief in box 2 met ingang van 2021 naar 26,9% en vinden er wijzigingen plaats wat betreft de vennootschapsbelasting (vpb). 

Verhoging tarief in box 2

Het tarief in box 2 is op dit moment 26,25%. Vorig jaar was al bepaald dat het tarief met ingang van 2021 stijgt naar 26,9%. Hierin komt geen wijziging. Het tarief van 26,9% geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang. Voorbeelden daarvan zijn:

  •  Het uitkeren van dividend van de bv aan de aandeelhouder (dga) in privé.
  •  De winst bij verkoop van aandelen.

Tip! Door de verhoging van het tarief kan het voordelig zijn om in 2020 nog een dividenduitkering te doen. Overweegt u om in 2020 een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op als u gebruik heeft gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona. Bij bepaalde maatregelen mag u namelijk geen dividend uitkeren.

Wijzigingen vennootschapsbelasting (vpb)

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat er verschillende wijzigingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting worden doorgevoerd. Zo gaat het lage vennootschapsbelastingtarief omlaag en worden de tarieven van de vpb aangepast.

Lage venootschapsbelastingtarief gaat omlaag

Ten eerste is per 1 januari 2020 het lage vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief is 25% gebleven. Per 1 januari 2021 zouden deze tarieven verder verlaagd worden naar respectievelijk 15% en 21,7%. Onlangs is echter besloten om af te zien van de verlaging van het hoge tarief. Dat blijft dus 25%. Het lage tarief gaat wél omlaag naar 15%.

Aanpassing tarieven vpb

Daarnaast worden de tariefschijven aangepast. Het tarief van 25% gaat in 2021 pas gelden bij winsten hoger dan € 245.000. In 2022 geldt dit bij winsten hoger dan € 395.000.

De tarieven van de vennootschapsbelasting in 2021 en 2022 zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Vennootschapsbelasting 2020  2021 2022

Winst

16,5%
Tot €200.000

15,0%
Tot €245.000

15,0%
Tot €395.000

Winst boven de genoemde grenzen

25,0%

25,0%

25,0%

 

Heeft u nog vragen over de tariefwijzigingen voor de dga? Neem gerust contact met ons op.  

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?