Subsidieregeling praktijkleren 2018

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling.

Tegemoetkoming

Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

U komt niet voor elke leerling die bij u werkt voor de subsidie in aanmerking. De subsidieregeling kent namelijk een aantal doelgroepen en een aantal voorwaarden. Bovendien moet u rekening houden met een aantal administratieve verplichtingen.

Subsidieaanvraag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling praktijkleren uit. De subsidie geldt per studiejaar en kan na afloop van het studiejaar met een digitaal aanvraagformulier worden aangevraagd. Voor het studiejaar 2017-2018 zal de regeling aankomende zomer open gaan voor aanvragen. 

Tip

Om het digitale aanvraagformulier in te vullen heeft u eHerkenning nodig. Voorkom dat u te laat beschikt over eHerkenning en vraag deze tijdig aan.

Blog
Download de whitepaper

Biedt u leerwerkplekken aan? Mis de Subsidieregeling praktijkleren niet!

Biedt u leerwerkplekken aan? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student, promovendus of ‘toio’.

Lees blog