Subsidiebudget LNG-Brandstofregeling vastgesteld

een verhoging naar 4,6 miljoen euro

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het subsidiebudget voor 2021 voor de LNG-Brandstofregeling voor wegvervoerders vastgesteld. Het bedrag is verhoogd naar 4,6 miljoen euro. 

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt voor de verkopers van LNG bij een LNG-vulpunt. Met de regeling kan de exploitant van zo’n vulpunt-subsidie krijgen voor elke kilo LNG die wordt verkocht aan een wegvervoerder. De verkoper is verplicht om het hele subsidiebedrag af te trekken van de prijs die voor LNG.

Wie profiteren van de subsidie?

Wegvervoerders die vrachtauto’s gebruiken die volledig of deels op LNG rijden moeten zo van de subsidie kunnen profiteren. Alleen exploitanten van LNG-vulpunten kunnen de subsidie aanvragen.

Als de subsidie wordt toegekend mag de exploitant de prijs van de LNG (exclusief de subsidie) niet verhogen. Ook moet hij aan de wegvervoerders laten weten dat de prijs van je LNG lager is door de subsidie.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Aanvragen voor de subsidie kunnen alleen in de maand januari 2021 worden ingediend

Heeft u nog vragen over de LNG-Brandstofregeling? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: TLN