Sub­si­die­bud­get elek­tri­sche trucks te krap

De subsidieregeling AanZET was, net als vorig jaar, binnen één dag uitgeput. Ondernemers vroegen voor ruim 120 miljoen euro subsidie aan terwijl er maar 30 miljoen euro beschikbaar was.

subsidie­regeling AanZET

Het veel te krappe subsidiebudget hindert de transitie naar de inzet van zero-emissie vrachtauto’s terwijl de afspraken voor zero-emissiezones in de grotere steden onverkort in 2025 in gaan. TLN vindt het belangrijk dat er nu wordt doorgepakt en dat de bedrijven die voor deze subsidieronde buiten de boot zijn gevallen toch zo snel mogelijk in aanmerking komen voor de gevraagde subsidie

De ontwikkeling mag niet stilvallen, daarom benadrukt TLN dat de subsidiepot van AanZET snel aangevuld dient te worden. Zo zouden de subsidieaanvragen van 2023 nog dit jaar alsnog gehonoreerd kunnen worden. Daarnaast wil TLN dat de terugsluis van de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing in 2024 beschikbaar komt in de vorm van een voorfinanciering, zodat er ook dan de ontwikkeling niet stilvalt en er meer budget beschikbaar komt voor verduurzaming van de sector.

Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb

Voordeel via MIA

Bedrijven die een emissieloze vrachtwagen aanschaffen, kunnen naast de AanZET ook gebruik maken van de fiscale regeling MIA (Milieu-investeringsaftrek). Op die manier kan een deel van de overgebleven meerkosten worden gedekt.

Heb je nog vragen over deze subsidieregeling? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: tln

Subsidieregelingen voor transportondernemers

Wil je gelijk weten voor welke (transport)subsidies je in aanmerking komt? Vraag dan een subsidiescan aan bij onze dochteronderneming Cata Subsidieadvies. 

Vraag subsidiescan aan
Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb