Sub­si­die voor om­scho­ling be­roe­pen ICT en tech­niek

Wil jij je werknemers laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek? Kijk dan naar de mogelijkheden van de subsidie omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek.

Sub­si­die­re­ge­ling om­scho­ling naar kans­rij­ke be­roep­en in de ICT en tech­niek

Wanneer je als werkgever een werknemer wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kun je hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject.

Voor wie?

De subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek geldt voor werknemers die al bij jou in dienst zijn of voor nieuwe werknemers. Er geldt een maximum van zes trajecten per werkgever. 

Subsidie aanvragen

De aanvraag verloopt via RVO.nl. Hiervoor heb je het digitale inlogmiddel eHerkenning nodig met een machtiging voor RVO-diensten op minstens betrouwbaarheidsniveau 2+. Je kunt de subsidie aanvragen tot en met 1 december 2022.

De subsidie wordt als voorschot uitbetaald. Als bij een controle door de RVO blijkt dat je niet aan alle voorwaarden voldoet, vordert de RVO de subsidie terug. 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • de werknemer werkte vóór 1 juli 2022 niet in de beroepsgroep waarvoor omgeschoold wordt;
  • de werknemer heeft tot twee jaar voorafgaand aan de aanvraag geen voortgezet onderwijs gevolgd;
  • de werknemer voert het nieuwe beroep voor minimaal de helft van de werktijd uit;
  • er moet minimaal 6 maanden na toewijzing van de subsidie een arbeidsovereenkomst zijn voor de looptijd van het omscholingstraject;
  • er mag voor het omscholingstraject geen subsidie zijn ontvangen vanuit de subsidieregeling praktijkleren of de SLIM-regeling.

Heb je vragen over deze subsidieregeling of ben je benieuwd of je in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op.