Subsidie voor melkkoe van zeldzaam ras

Bent u melkveehouder en heeft u één of meerdere melkkoeien van zeldzame runderrassen in uw melkveestapel? Dan kunt u in de periode 1 t/m 30 september 2020 subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt €150,- per melkkoe. U kunt de subsidie meerdere jaren aanvragen: in 2021 en mogelijk ook in 2022. De subsidie is niet bedoeld voor zoogkoeien.

Zeldzame runderen

De subsidie is bedoeld om u als melkveehouder te stimuleren om melkkoeien van zeldzame runderrassen te houden. Zeldzame runderrassen zijn:

  • Brandrood rund
  • Fries-Hollands vee (zwartbont)
  • Groninger blaarkop
  • Lakenvelder
  • Roodbont Fries vee

Hoeveel subisidie krijgt u?

U kunt subsidie krijgen per gemiddeld aanwezig raszuiver dier (minimaal 87,5% raszuiver). De subsidie valt onder de de-minimissteun.

Gemiddeld aanwezig 

Uw gemiddeld aanwezige zeldzame runderen wordt bepaald door het aantal dieren op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november in het voorgaande jaar op te tellen en te delen door vier.

De-minimissteun 

De de-minimissteun kent een maximum van €20.000 (totaal ontvangen over drie jaar). Heeft, u inclusief deze subsidie, meer dan €20.000 aan de-minimissteun ontvangen? Dan wordt uw aanvraag evenredig tot €20.000 verlaagd.

Voorwaarden 

U kunt subsidie ontvangen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U heeft de melkkoeien in het I&R systeem gevlagd als zeldzaam ras.
  • De melk van de melkkoeien van het zeldzame ras levert u aan de fabriek of verzuivelt u zelf.
  • U verklaart te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

Heeft u nog vragen over de subsidie voor de melkkoe van een zeldzaam ras? Neem dan gerust contact met ons op.