Subsidie Jonge Landbouwers vanaf 7 december

Vanaf 7 december wordt de subsidie Jonge Landbouwers weer opengesteld. Een aanvraag kan t/m 12 februari 2021 worden ingediend. Iedere provincie heeft een investeringslijst opgesteld. Bij nagenoeg iedere provincie is de lijst gelijk. De lijst is ten opzichte van vorig jaar met enkele categorieën uitgebreid.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

U kunt subsidie Jonge Landbouwers ontvangen voor maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Bij een samenwerkingsverband is dit o.a. afhankelijk van:

  • het eigen vermogen van de jonge landbouwer of;
  • het aantal niet jonge landbouwers in een samenwerkingsverband.

Het subsidiebedrag is maximaal € 20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn.

Wanneer bent u een jonge landbouwer?

U bent volgens de subsidieregeling een jonge landbouwer als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar.
  • U heeft langdurige zeggenschap in het bedrijf.
  • U heeft niet eerder zeggenschap gehad/gekregen in een ander landbouwbedrijf.
  • U bent voldoende vakbekwaam (opleiding of ervaring).

Wanneer ontvangt u subiside?

U ontvangt alleen subsidie voor een investering die op de provinciale lijst staat. De meeste provincies hebben de volledige lijst opengesteld. De enige uitzonderingen zijn de provincies Drenthe en Friesland; daar is een windmolen niet subsidiabel.

Verder is de investeringslijst uitgebreid met ‘duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling’ en investeringen voor de ‘verwerking en opslag van enkelvoudige grondstoffen’. De investeringslijst zal binnenkort op de site van RVO worden gepubliceerd.

Let op puntenaantal

Aan iedere investering zijn een aantal punten toegekend. Hoe hoger het puntenaantal, hoe eerder u in aanmerking komt voor subsidie.

Subsidie jonge landbouwer aanvragen

Aanvragen kan vanaf 7 december via RVO

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.