Subsidie Jonge landbouwers 2019 opengesteld

De subsidie Jonge landbouwers 2019 is opengesteld t/m 7 februari 2020. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast moet uw investering op de provinciale investeringslijst staan. Niet alle provincies hebben alle investeringscategorieën opengesteld.

Openstelling en subsidiebedrag

U kunt de subsidie aanvragen t/m 7 februari 2020 (17:00 uur) via mijn.rvo.nl (zie POP3-subsidie en uw provincie). U kunt subsidie ontvangen voor maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

Bij een samenwerkingsverband is dit afhankelijk van het eigen vermogen van de jonge landbouwer of het aantal niet-jonge landbouwers in een samenwerkingsverband.

Het subsidiebedrag is maximaal € 20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn. 

Jonge landbouwer

U bent volgens de subsidieregeling een ‘jonge landbouwer’ als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • U bent op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar.
  • U heeft langdurige zeggenschap in het bedrijf.
  • U heeft eerder zeggenschap gehad/gekregen in een ander landbouwbedrijf.
  • U bent voldoende vakbekwaam (opleiding of ervaring). 

Investering

U ontvangt alleen subsidie voor uw investering als deze binnen een investeringscategorie valt die uw provincie opengesteld heeft. Niet alle provincies hebben alle categorieën opengesteld.

Het is dus van belang om de investeringslijst van uw provincie te raadplegen. Via RVO kunt u meer informatie vinden. 

Wilt u meer informatie over subsidies? Neem dan gerust contact met ons op.