Tot 1 juli tijd om uw pensioenopbouw in eigen beheer stop te zetten

Heeft u pensioen in eigen beheer dan heeft u nog twee weken, namelijk tot 1 juli 2017, de tijd om uw pensioenopbouw stop te zetten. Daarom een reminder van twee belangrijke stappen die u vóór die tijd moet nemen.

Ron Mulder
Ron Mulder

Stap 1

Vóór 1 juli moet de huidige pensioenopbouw in eigen beheer worden stopgezet. U en de bv moeten daartoe schriftelijk met elkaar afspreken dat de pensioenopbouw uiterlijk 30 juni 2017 stopt. Die afspraak moet worden bekrachtigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. De schriftelijke afspraak kunt u tezamen met het besluit van de algemene vergadering als addendum bij de pensioenbrief toevoegen.

Stap 2

Heeft u nog een extern verzekerd pensioendeel en wilt u dit terughalen naar eigen beheer? De pensioenverzekeraar moet uw verzoek tot overdracht vóór 1 juli 2017 ontvangen. De administratieve afhandeling van uw verzoek kan dan na 1 juli, binnen de gebruikelijke termijnen, plaatsvinden.

Let op!
Weet u al wat u met het in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen? Afkopen, omzetten in een oudedagsverplichting of het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten? U heeft hiervoor nog tot en met 31 december 2019 de tijd.