Stijgingen en dalingen in nieuwe pachtnormen per 1 juli 2019

Pacht of verpacht u los land? De nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages zijn bekendgemaakt.

In sommige gebieden zijn de pachtprijzen fors gestegen of gedaald. De prijzen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2019.

Stijgingen en dalingen

De pachtnormen voor los land, worden ieder jaar opnieuw bepaald, aan de hand van bedrijfsresultaten van diverse land- en tuinbouwbedrijven. Bij het vaststellen van de pachtnormen van 2019, is uitgegaan van de bedrijfsresultaten uit de periode van 2013-2017. 

Ten opzichte van vorig jaar is het bedrijfsresultaat van 2012 weggevallen en 2017 toegevoegd. Dit resulteert in sommige gebieden in forse stijgingen, of dalingen van de pachtprijs.

Melkveehouderij

De bedrijfsresultaten in de melkveehouderij waren in 2017 hoger dan in 2012. Hierdoor is er een (forse) stijging van de pachtnormen, voor bouw- en grasland in de regio's met veel melkveebedrijven. 

Akkerbouw

De pachtnormen in de gebieden met overwegend akkerbouw zijn gedaald. Dit komt doordat het bedrijfsresultaat van 2017 lager was dan gemiddeld, en 2012 een goed inkomensjaar was. 

Tuinland

De pachtnorm voor tuinland in het gebied 'Westelijk Holland' stijgt met 1% en in de 'Rest van Nederland' met 17%.

Regionorm of veranderpercentage

Via deze link vindt u de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van uw regio. U hanteert de regionorm bij een pachtcontract dat vanaf 1 september 2007 is ingegaan. 

Bij een pachtcontract van voor 1 september 2007 hanteert u het veranderpercentage. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp. Neem gerust contact met ons op.