Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er?

Voortzetting tot en met september 2021

De financiële steunmaatregelen aan bedrijven die vanwege corona in moeilijkheden verkeren, worden ook de komende maanden voortgezet (tot en met september). Bovendien mogen belastingschulden op een later moment en in een langzamer tempo worden afgelost. 

Beperkte wijzigingen

De steunmaatregelen worden ook in het derde kwartaal van 2021 vrijwel ongewijzigd voortgezet. Zo blijven de loonkosten voor maximaal 85% gecompenseerd via de NOW en de vaste lasten voor maximaal 100% via de TVL. Ook de Tozo en TONK worden via de gemeenten gecontinueerd.

NOW: wijzigingen in de referentiemaand

De referentiemaand voor de NOW wordt gewijzigd. Voor de NOW 4 (periode juli t/m september 2021) geldt nu februari 2021 als referentiemaand in plaats van juni 2020. Dit omdat deze maand een beter beeld van de loonsom geeft. 

TVL: hoger maximum voor grote bedrijven

Een andere wijziging betreft de TVL. Vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, telt de TVL niet meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor valt de NOW hoger uit.

Voor wat betreft de TVL zelf is het maximum voor grote bedrijven voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van € 600.000 naar € 1.200.000. Verder zijn de opslagen voor de horeca en reisbranche vanaf het tweede kwartaal van 2021 vervallen. De opslag voor de land- en tuinbouwbranche blijft in het tweede en derde kwartaal van dit jaar wel bestaan.

Belastingschulden: versoepelingen in de aflossingen

Ook is besloten het aflossen van opgebouwde belastingschulden te versoepelen. Deze hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 afgelost te worden in plaats van 1 oktober 2021. De schulden mogen bovendien in vijf jaar worden afgelost in plaats van in drie jaar.

Wel moet vanaf 1 januari 2022 rente worden betaald over deze schulden. Vanaf 1 januari 2022 is het tarief 1%, in stappen oplopend naar 4% vanaf 2024.

Fiscale maatregelen: einde versoepeling urencriterium

De overige fiscale tegemoetkomingen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken en de tegemoetkoming bij een betaalpauze voor de hypotheek, worden voortgezet tot 1 oktober 2021. Dit geldt niet voor de versoepeling van het urencriterium.

Kredietfaciliteiten: einde herverzekering leverancierskrediet

Ook de meeste kredietfaciliteiten worden voortgezet, in beginsel tot 31 december 2021. Uitzondering is de herverzekering van leverancierskrediet. Deze faciliteit wordt na 30 juni 2021 beëindigd.

Heeft u nog vragen over de wijzigingen in het steunpakket? Neem gerust contact op.