Vastlegging steunmaatregelen corona

Op Prinsjesdag zijn verschillende steunmaatregelen van corona vastgesteld. Zo is er meer bekendgemaakt over de winstvrijstelling voor TOGS en de subsidie voor vaste lasten (TVL). Ook de subsidieregeling met betrekking tot de bonus voor zorgprofessionals alsmede de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) zijn aan de orde gekomen. Wat betekent dit voor u?

Winstvrijstelling voor TOGS en TVL

Ondernemers in bepaalde branches die schade hebben geleden door de coronamaatregelen, konden tot en met 15 juni 2020 aanspraak maken op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of €4.000-regeling). Deze regeling is opgevolgd door de Regeling Subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL).

Vergoedingen behoren niet meer tot de winst

De vergoedingen die op basis van deze regelingen worden ontvangen, behoren in beginsel tot de winst. Dit is niet wenselijk. Daarom is in een eerder besluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de winst worden gerekend. Dit wordt nu ook vastgelegd in een wetsvoorstel.

Bonus zorgprofessionals

Zorginstellingen kunnen werknemers en niet-werknemers (zoals zzp’ers en extern ingehuurd schoonmaakpersoneel) een belastingvrije bonus geven van €1.000.

Deze bonus moet door de zorginstellingen verwerkt worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wordt aangemerkt als eindheffingsbestanddeel. Hierdoor wordt bij de werknemer geen belasting geheven en is de vergoeding netto. De bonus leidt hierdoor ook niet tot lagere toeslagen voor de werknemer.

Nu ook bij niet-werknemers

Dit was echter nog niet mogelijk bij niet-werknemers. Om deze reden is de mogelijkheid nu ook voor niet-werknemers opgenomen in het belastingplan. Het eindheffingstarief is vastgesteld op 75%. Dit is gelijk aan het tarief voor verstrekkingen van meer dan €136 aan niet-werknemers. 

De zorginstelling kan voor de bonus een aanvraag indienen bij de minister van VWS. De bonus inclusief de verschuldigde eindheffing wordt vervolgens vergoed aan de zorginstelling.

TOFA

De tijdelijke overbruggingsregeling voor flexwerkers (TOFA) wordt nu in een wet vastgelegd. Hiermee konden flexwerkers onder voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. De overbruggingsregeling was bedoeld voor flexwerkers die hun inkomen in april door de coronacrisis zagen dalen ten opzichte van februari.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van steunpakketten? Of wilt u weten waar uw organisatie verkeert en hoe de toekomst eruit ziet? Ons coronahulpteam voorziet u van een (financieel) advies. Neem gerust contact met ons op. 

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?