Standaardnorm fosfaatrechten voor zelfzuivelaars

Bent u melkveehouder en verzuivelt u zelf minimaal 50% van de koemelk? Voor uw fosfaatrechten moet u dan rekenen met een standaardnorm. Deze norm is 39,1 kg fosfaat per melkkoe en is gebaseerd op een melkproductie van 7.500 kg melk per koe. Dit geldt zowel bij de toekenning als bij de benutting van uw fosfaatrechten.

Standaardnorm fosfaatrechten voor zelfzuivelaars

Bent u melkveehouder en verzuivelt u zelf minimaal 50% van de koemelk? Voor uw fosfaatrechten moet u dan rekenen met een standaardnorm. Deze norm is 39,1 kg fosfaat per melkkoe en is gebaseerd op een melkproductie van 7.500 kg melk per koe. Dit geldt zowel bij de toekenning als bij de benutting van uw fosfaatrechten.

Meststoffenwet

Binnen de ‘Meststoffenwet’ moeten zelfzuivelaars, die minimaal 50% zelfverzuivelen, rekenen met een vaste melkproductie van 7.500 kg melk per koe en een ureumgetal van 26 (geeft een indruk van de eiwitvoeding van melkvee en de hoeveelheid stikstof in de urine).

Dit is zo geregeld, omdat bij zelfverzuivelen de melkproductie per koe en het gemiddelde ureumgehalte niet goed te bepalen is.

Fosfaatrechten

Ook voor fosfaatrechten moet u rekenen met de standaardnorm van 39,1 kg fosfaat per melkkoe. Volgens RVO geldt dit voor zowel de toekenning als de benutting van fosfaatrechten.

Toekenning fosfaatrechten

Heeft u als zelfzuivelaar fosfaatrechten toegekend gekregen op basis van de werkelijke melkproductie in 2015? Dan is dit volgens RVO onterecht en ontvangt u mogelijk een herbeschikking. Vaak zal het aantal fosfaatrechten naar beneden worden bijgesteld.

Minder of niet verzuivelen?

De standaardnorm is niet meer van toepassing als u minder of niet meer gaat verzuivelen en daardoor onder de 50%-norm komt. U moet dan rekenen met de werkelijke melkproductie per koe. Dit zou betekenen, dat u dan meer fosfaatrechten nodig heeft. Het is nog onbekend hoe RVO omgaat met dergelijke situaties.