Standaard- en gestratificeerd grondmonster op één perceel toegestaan

Percelen waarop u fosfaatdifferentiatie toepast moeten zijn bemonsterd. Sinds kort mag dit binnen een perceel met zowel standaard- als gestratificeerde grondmonsters.

Standaard- en gestratificeerd grondmonster op één perceel toegestaan

Percelen waarop u fosfaatdifferentiatie toepast moeten zijn bemonsterd. Sinds kort mag dit binnen een perceel met zowel standaard- als gestratificeerde grondmonsters.

Bemonstering per topografisch perceel

U kunt de fosfaatdifferentiatie alleen toepassen per topografisch perceel. U moet van het gehele topografische perceel de fosfaattoestand bepalen met een grondmonster. Heeft u een deel van een topografisch perceel in gebruik? Dan hoeft u alleen dat deel te bemonsteren.

Verschillende protocollen op één perceel

De fosfaattoestand bepaalt u met grondmonsters. Deze grondmonsters moeten volgens de richtlijnen worden genomen. Er bestaan twee type grondmonsters:

  • standaard grondmonsters;
  • gestratificeerde grondmonsters.

Voor de bepaling van de fosfaattoestand mag u binnen een topografisch perceel zowel standaard- als gestratificeerde grondmonsters combineren.

Ook voor derogatie

Het combineren van de protocollen is ook toegestaan voor de bemonsteringsplicht van derogatie. Echter op dit moment is nog niet bekend of u dit jaar derogatie mag toepassen.

Heeft u vragen over de standaard- en/of gestratificeerde grondmonsters? Neem dan contact met ons op.