SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector

Het doel van de subsidie voor vergroenen bouwsector is de uitstoot van stikstof op korte termijn met 60% te verminderen.

SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector

Wilt u emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines kopen of bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of verbeteren? Misschien heeft u een innovatief idee om de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Het doel van deze subsidie is de uitstoot van stikstof op korte termijn met 60% te verminderen.

De subsidie richt zich primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%.

Drie mogelijkheden 

De SSEB kent drie subsidiemogelijkheden, te weten:

1. SSEB aanschaf 

De SSEB aanschaf betreft de aanschaf van één of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines (bouwwerktuigen, hulpfuncties of bouwvoertuig). De regeling is geopend van 9 mei t/m 30 december 2022. Bedoeld voor bedrijven in de bouwsector in Nederland en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. Het subsidiebudget voor 2022 bedraagt €5 miljoen en is als volgt verdeeld:

 • €3.3 miljoen voor bouwwerktuigen en hulpfuncties
 • €1.67 miljoen voor bouwvoertuigen.

Per nieuwe emissieloze bouwmachine bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor, voor het mkb is dat maximaal 50%. Voor alle bedrijven geldt dat de maximale subsidie per bouwmachine €300.000 bedraagt.

2. SSEB Retrofit 

De SSEB Retrofit gaat over het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken. Hierbij kan het gaan om:

 • het ombouwen van in gebruik zijnde bouwmachines of zeegaande bouwvaartuigen met een SCR-katalysator, of;
 • de ombouw van een in gebruik zijnde bouwmachine tot emissieloze bouwmachine.

De regeling is geopend van 9 mei t/m 30 december 2022. De regeling stimuleert het ombouw van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of verdwijnt.

Het ombouwen bestaat uit:

 • Een elektrische aandrijfmotor én de installatie ervan of
 • De aanschaf van een SCR-katalysator.

Het totale budget voor 2022 is vastgesteld op €5 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de netto investeringskosten per ombouw, voor het mkb is dat maximaal 50%. Het maximale subsidiebedrag is €300.000.

3. SSEB Innovatie 

De SSEB Innovatie is een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. De SSEB innovatie geeft subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek en voor een project experimentele ontwikkeling.

De regeling voor haalbaarheidsstudie is geopend van 9 mei t/m 30 december 2022. Project experimentele ontwikkeling is geopend van 31 mei t/m 31 augustus 2022. Hier kan het gaan om een project praktijkervaring of een technische ontwikkeling. Dit betreft een tender wat inhoudt dat aanvragen worden beoordeel aan de hand van bepaalde criteria. Aanvragen die op tijd zijn ingediend en compleet zijn bevonden, worden in behandeling genomen.

Het totale subsidiebudget voor 2022 is vastgesteld op €10 miljoen en is als volgt verdeeld:

 • €9 miljoen voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per experimentele ontwikkeling is dat maximaal €1 miljoen
 • €1 miljoen voor haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie wordt maximaal €50.000 subsidie uitgekeerd.

Korting bij samenloop met MIA

Daar waar de regeling samenloopt met de milieu-investeringsaftrek (MIA) zal een korting plaats gaan vinden. Die betreft dan 11,25% van de MIA als een investeringsmiddel hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt ervan af of het investeringsmiddel op de Milieulijst staat.

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor subsidies? Maak gebruik van onze subsidiescan »

Ook bestaand materieel

De SSEB subsidie richt zich ook op het vergroenen van bestaand bouwmaterieel. Zo kan bijvoorbeeld via katalysatoren tot ruim 80% van de schadelijke uitstoot worden voorkomen.

Verder zal er ook subsidie beschikbaar komen voor de ontwikkeling van bouwmaterieel dat weinig stikstof uitstoot.

Openstellingsdata

De subsidieregeling loopt van 9 mei 2022 t/m 31 december 2026.

Overige openstellingsdata zijn:

 • 2 januari 2023
 • 2 januari 2024
 • 2 januari 2025
 • 2 januari 2026

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.