Sleepvoetmachine verboden per 2019

Rijdt u drijfmest uit met een sleepvoetmachine? Zoals het er nu naar uitziet, wordt het gebruik van de sleepvoetmachine per 2019 verboden. Het is nog niet duidelijk of een ‘volledig tot de grond gesloten systeem’ ook verplicht wordt.

Sleepvoetmachine verboden per 2019

Rijdt u drijfmest uit met een sleepvoetmachine? Zoals het er nu naar uitziet, wordt het gebruik van de sleepvoetmachine per 2019 verboden. Het is nog niet duidelijk of een ‘volledig tot de grond gesloten systeem’ ook verplicht wordt.

Verbod op sleepvoetmachine

Het verbod op de sleepvoetmachine op klei- en veengrond is al meerdere keren aangekondigd, maar nooit in werking getreden. Dit heeft te maken met het gebrek aan geborgde alternatieve systemen. Bij de huidige aankondiging is aangegeven dat het verbod ingaat, ongeacht of de alternatieve systemen voldoende geborgd zijn.

Alternatieven

Het verbod op de sleepvoetmachine houdt in dat u de mest voortaan ook op grasland op klei- en veengrond in de grond in plaats van op de grond moet aanwenden.

U moet dan gebruikmaken van een zodebemester (manier waarbij drijfmest direct in de bodem wordt geïnjecteerd). Het gebruik hiervan stuit echter op diverse bezwaren. Om deze reden zijn er inmiddels meerdere alternatieven ontwikkeld. De controle op het juiste gebruik is echter nog onvoldoende geborgd. De sector is zelf aan zet om de borging en handhaafbaarheid op orde te krijgen.

Sleepslangsysteem

Eén van de genoemde alternatieven is een sleepvoetbemester in combinatie met een slangenaanvoersysteem, het zogenaamde sleepslangsysteem. Bij dit systeem moet u de drijfmest verdunnen om de mest over een lange afstand te kunnen verpompen. Het toevoegen van water zorgt voor een lagere ammoniakemissie. Het is echter onduidelijk hoeveel water moet worden toegevoegd en op welke manier dit geborgd moet worden.

Gesloten systeem

Er is vaker aangekondigd dat u de mest moet uitrijden met een ‘volledig tot de grond gesloten systeem’. Dit betekent dat de mest direct in de grond gebracht moet worden zonder contact met de buitenlucht.

Systemen met een ‘open goot’ of systemen met een spreidplaat in combinatie met een cultivator zijn dan niet meer toegestaan. Het is echter onduidelijk of deze verplichting ook per 1 januari 2019 ingaat.