Wat u kunt doen als uw afnemers (te) laat betalen

Betaalt uw afnemer niet of te laat? Dan moet u één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn de btw terugvragen. Is dit moment bijvoorbeeld...

Wat u kunt doen als uw afnemers (te) laat betalen

Btw

Elke ondernemer heeft helaas weleens te maken met afnemers die niet of slecht betalen. De financiële gevolgen van de coronacrisis zal dat in bepaalde branches ook niet beter gemaakt hebben. Heeft u te maken met niet of slecht betalende afnemers? Zorg dan dat u wel op tijd de afgedragen btw terugvraagt. Doet u dit te laat, dan loopt u namelijk het risico dat de Belastingdienst de btw niet meer aan u terugbetaalt.

Wanneer btw terugvragen?

U moet u één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn de btw terugvragen. Is dit moment bijvoorbeeld op 15 september, dan vraagt u de btw terug in uw aangifte van het derde kwartaal (als u per kwartaal btw-aangifte doet) of van september (als u per maand btw-aangifte doet).

Let op! U moet u btw dus één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn terugvragen.Vraagt u de btw in een latere btw-aangifte terug, dan mag de Belastingdienst de btw-teruggaaf weigeren. Loop dit risico niet en vraag de btw op tijd terug.

Afhankelijk van het contract

  • Heeft u een betalingstermijn afgesproken? Het moment van btw terugvragen dan afhankelijk van de betalingstermijn die u met uw afnemer contractueel heeft afgesproken.

Stuurde u bijvoorbeeld met dagtekening 3 september 2020 een factuur en is de afgesproken betalingstermijn 15 dagen? Dan verstreek de betalingstermijn op 18 september 2020. Heeft de afnemer op 30 september 2021 nog steeds niet betaald? Dan vraagt u de btw terug in uw btw-aangifte derde kwartaal of september 2021.

  • Heeft u geen betalingstermijn afgesproken? Dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. In bovenstaand voorbeeld verloopt het jaar dan op 2 oktober 2021.

Doet u per maand btw-aangifte, dan vraagt u de btw terug als de afnemer op 31 oktober 2021 nog steeds niet betaald heeft. Doet u per kwartaal aangifte, dan ligt deze termijn op 31 december 2021.

Definitief oninbaar?

Is uw factuur al eerder dan één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn definitief oninbaar, dan moet u ook eerder de btw terugvragen. U kunt dan dus niet wachten tot het jaar verstreken is.

Let op! Over het algemeen zullen facturen niet binnen één jaar al definitief oninbaar zijn. Toch is het goed om bij het indienen van uw btw-aangifte altijd uw debiteuren te beoordelen. Zijn er debiteuren die definitief oninbaar zijn, vraag dan de btw terug. Ook als het jaar nog niet verstreken is. Doet u dit later, dan kan de Belastingdienst ook in dit geval de btw-teruggaaf weigeren.

Heeft u nog vragen over het terugvragen van btw? Neem gerust contact met ons op.

Ook interessant. Wij hebben een whitepaper geschreven over de nieuwe btw-regels bij afstandsverkopen. Download hem (gratis):

Nieuwe btw-regels bij afstandsverkopen

Levert u regelmatig aan consumenten of ondernemers die niet btw-plichtig zijn in andere lidstaten van de EU? Dan krijgt u te maken met een belangrijke btw-wijziging vanaf 1 juli 2021. Wat houden de nieuwe btw-regels in? Wat zijn uitzonderingen? U leest het in de whitepaper.