SDE + gaat weer open in oktober

De openstellingsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) voor het najaar 2017 is weer vastgesteld.

Hoogte subsidie

Het budget voor de najaarsronde SDE+ is € 6 miljard.

Wijzigingen

De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging van het basisbedrag en het verkorten van de realisatietijd voor zon-PV < 1 MWp van drie naar anderhalf jaar.

Aanvraagperiode

De najaarsronde loopt van 3 oktober tot en met 26 oktober 2017. Deze ronde bestaat uit drie fases met elk een maximum fasebedrag.

Blog

Subsidieadvies

Maakt u optimaal gebruik van subsidies? Wij verzorgen de aanvraag en afwikkeling van innovatie- en subsidietrajecten via Cata subsidieadvies.

Lees blog