Scheurmonster vaak verplicht op klei- en veengrond

Bij graslandvernietiging op zand- en lössgrond bent u verplicht om een scheurmonster te nemen, indien u het opvolgende gewas bemest met een stikstofmeststof. In bepaalde gevallen is een scheurmonster nu ook op klei- en veengrond verplicht. RVO heeft hierin onlangs haar standpunt gewijzigd.

Scheurmonster vaak verplicht op klei- en veengrond

Bij graslandvernietiging op zand- en lössgrond bent u verplicht om een scheurmonster te nemen, als u het opvolgende gewas bemest met een stikstofmeststof. In bepaalde gevallen is een scheurmonster nu ook op klei- en veengrond verplicht. RVO heeft hierin onlangs haar standpunt gewijzigd.

Zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond moet u, na het vernietigen van grasland, een ‘relatief stikstofbehoeftig gewas’ telen. Wilt u dit gewas bemesten met een stikstofmeststof, dan bent u verplicht om eerst een graslandvernietigingsmonster (scheurmonster) te nemen. 

Klei- en veengrond

Op klei- en veengrond bent u niet verplicht om na graslandvernietiging een ‘relatief stikstofbehoeftig gewas’ te telen. Teelt u echter wel een dergelijk gewas na graslandvernietiging? Dan geeft RVO nu aan dat u dan een scheurmonster moet nemen als u dit gewas wilt bemesten met stikstof. 

Soms geen scheurmonster

Teelt u geen ‘relatief stikstofbehoeftig gewas’ na graslandvernietiging en wilt u dit gewas bemesten? Dan is op klei- en veengrond geen scheurmonster verplicht.