Uw cijfers via SBR in 2018

Wellicht bent u er afgelopen jaar al mee in aanraking gekomen: het publiceren van uw jaarcijfers in Standard Business Reporting (SBR) bij de Kamer van Koophandel. Voor kleine vennootschappen was dit vanaf boekjaar 2016 al verplicht, vanaf boekjaar 2017 moeten ook middelgrote ondernemingen hun cijfers digitaal via SBR aanleveren bij de Kamer van Koophandel.

SBR

Met betrekking tot de jaarrekening verandert er niets. De aanlevering van het publicatiestuk bij de Kamer van Koophandel wordt anders, namelijk digitaal in SBR formaat. SBR staat voor Standard Business Reporting en is de standaardrapportageset die in Nederland door de overheid is vastgesteld.

SBR banken

ABN Amro, Rabobank en ING Bank gaven aan dat vanaf 1 april 2018 de jaarcijfers in SBR-formaat aangeleverd moeten worden. De banken hebben echter hun eigen rapportageset vastgesteld, in afwijking van de standaardrapportageset van de overheid. De kaders en eisen hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Uw bank zal u hierover informeren in het 1e kwartaal 2018.

Wat betekent dit voor u?

Laat u uw jaarrekening door de Jong & Laan opstellen? Dan stellen we vanzelfsprekend ook de publicatiestukken in SBR-formaat voor u op.

Wanneer u zelf uw jaarrekening opstelt, zijn er voor het opmaken van uw publicatiestukken in SBR verschillende opties. Zo heeft de Kamer van Koophandel een portal beschikbaar gesteld, waarin u uw middelgrote publicatiestuk in SBR-formaat kunt opstellen.

Daarnaast zijn er verschillende partijen in de markt die u kunnen voorzien van de benodigde software. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw adviseur van de Jong & Laan.

De ervaring leert dat het opstellen van publicatiestukken in SBR wat complexiteit met zich meebrengt. Stelt u nu uw eigen rapporten op, maar wilt u dat wij vanaf boekjaar 2017 uw jaarrekening en publicatiestukken opstellen? Dat kan uiteraard. 

Voorzien van een digitale handtekening

De digitale publicatiestukken voor middelgrote ondernemingen worden door ons voorzien van een controleverklaring en een (persoonsgebonden) digitale handtekening. Deze handtekening waarborgt de authenticiteit van de documenten.

In de situatie dat u zelf uw SBR stukken opstelt, controleren wij deze en  koppelen wij onze controleverklaring met digitale handtekening aan uw stukken. Deze stellen wij vervolgens als een set beschikbaar via onze portal, zodat u ze eenvoudig kunt indienen bij de Kamer van Koophandel.