SBR vanaf begin 2017 de standaard voor Kamer van Koophandel en banken

Vanaf boekjaar 2016 moeten kleine rechtspersonen de jaarrekening publiceren via SBR en vanaf begin 2017 verwacht uw bank dat u middels SBR uw jaarcijfers inlevert.

Standaard Business Reporting

SBR (Standaard Business Reporting) is de standaard voor digitale rapporten. Uw fiscale aangifte wordt al enkele jaren via SBR aangeleverd bij de Belastingdienst en nu volgen dus de jaarcijfers richting Kamer van Koophandel en de bank (Rabobank, ABN Amro en ING).

Dit betekent dat uw publicatiestukken en de jaarcijfers voor de bank (de zogenoemde kredietrapportage) vanaf volgend jaar niet meer per post worden verzonden maar dat deze, voor klanten van ons, op 'Mijn de Jong & Laan' worden klaargezet. Na het accorderen via pc, laptop of app op tablet of telefoon worden de cijfers digitaal naar de Kamer van Koophandel en/of bank verzonden.

Bronzen predicaat

Het versturen van de SBR-publicatiestukken is inmiddels in gebruik binnen de Jong & Laan. Na het accorderen ontvangt u per mail van de Kamer van Koophandel een bevestiging en is uw jaarrekening direct op te vragen. Momenteel leggen we de laatste hand aan het live zetten van de kredietrapportages, zodat we op tijd klaar zijn voor het verplicht indienen van uw jaarcijfers bij de bank.

We hebben in het najaar succesvol de ketentest van de samenwerkende banken doorgelopen en daarvoor een bronzen predicaat ontvangen. Dit betekent dat we als de Jong & Laan kwalitatief (zowel technisch als inhoudelijk) goede kredietrapportages bij de banken aanleveren.

Klanten van de Jong & Laan worden door hun relatiebeheerder verder geïnformeerd over de SBR rapportages.