Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd?

Vanaf 2018 gaan pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn pensioenbestemming.

Ron Mulder
Ron Mulder

Automatische waardeoverdracht pensioen

Door het toenemende aantal kortlopende dienstverbanden bouwen mensen tegenwoordig steeds vaker kleine pensioenaanspraken op. Een pensioenuitvoerder kan op dit moment zelfstandig besluiten zo'n klein pensioen af te kopen, twee jaar nadat de deelneming aan de pensioenregeling is beëindigd.

Let op!
Een klein pensioen is in dit verband een pensioenaanspraak die leidt tot een uitkering vanaf pensioendatum van bruto minder dan € 467,89 per jaar.

Maar die afkoop is niet in het belang van een werknemer, want die bouwt daardoor geen adequaat pensioen op. Om deze ongewenste situatie te keren, is nu het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee wordt een automatische waardeoverdracht mogelijk gemaakt van een klein pensioen van een gewezen deelnemer naar zijn of haar nieuwe pensioenuitvoerder.

Per 1 januari 2018

Het is de bedoeling dat deze automatische waardeoverdracht ingaat per 1 januari 2018. Dan vervalt ook het recht van een pensioenuitvoerder om een klein pensioen twee jaar na het einde van de deelneming eenzijdig af te kopen.

Ook zeer kleine pensioenaanspraken, die leiden tot een uitkering vanaf de pensioendatum van minder dan bruto € 2,- per jaar of € 0,17 per maand, komen dan te vervallen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel akkoord gaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen.

Pagina
Pensioenadvies
Lees meer
Blog
Nabestaandenpensioen: wat als ik als zzp'er overlijd?
Lees meer
Nieuws
Pensioen 1-2-3: informeer uw werknemers
Lees meer