Salarisverlaging vanwege corona: mag dat?

Wilt u als werkgever vanwege de coronacrisis een salarisverlaging doorvoeren? Dan moet uw personeel hiermee vrijwillig akkoord gaan. Lees meer...

Salarisverlaging vanwege corona: mag dat?

Wilt u als werkgever een salarisverlaging doorvoeren vanwege de coronacrisis? Dan moet uw personeel hier vrijwillig mee akkoord gaan. U mag op geen enkele wijze dit salarisvoorstel afdwingen door uw medewerkers onder druk te zetten met bepaalde maatregelen. 

Voorbeeld | Werkgever voert salarisvermindering door

Een werkgever had zijn werknemers verzocht om, in het kader van de coronacrisis, akkoord te gaan met een salarisvermindering van 25%. Eén van de werknemers ging hier niet mee akkoord. Dit leverde hem niet alleen een officiële waarschuwing op van de werkgever, maar hij werd daarnaast ook nog uit het team gezet.

Verstoorde arbeidsrelatie

De salarisverlaging werd doorgevoerd zonder instemming van de betrokken werknemer. Nagenoeg al zijn collega’s, op één na, gingen wél mee in de voorgestelde salarisverlaging. Uiteindelijk was er sprake van een dermate verstoorde arbeidsrelatie, waardoor de werknemer zich tot de kantonrechter wendde om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

De rechtszaak 

De rechter oordeelde dat het handelen van werkgever in strijd is met de wet. De werknemer had bovendien niet met de loonsverlaging ingestemd. Verder oordeelde de rechter dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door de werknemer uit het team te plaatsen. 

De arbeidsovereenkomst is ontbonden. De werkgever moet een transitievergoeding en een billijke vergoeding betalen wegens ernstig verwijtbaar handelen. Tevens moet hij (alsnog) het volledige loon betalen, vermeerderd met de wettelijke rente én 20% wettelijke verhoging.

Bilijke vergoeding en transitievergoeding 

Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding moet normaliter aansluiting worden gezocht bij de resterende looptijd van het contract. Aangezien de werknemer in de IT-sector werkt, achtte de kantonrechter het aannemelijk dat hij binnen 2 maanden weer ander werk kan vinden.

Om deze reden is de billijke vergoeding beperkt tot een loonverlies van 2 maanden. De transitievergoeding mag hierop in mindering worden gebracht, omdat deze een deel van de schade compenseert. 

Contact

U mag dus niet zonder toestemming van (al) uw medewerkers een salarisvermindering doorvoeren. Heeft u nog vragen over de salarisverlaging in tijden van corona? Neem gerust contact op. 

Houd onze corona-pagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.