Salariseisen kennismigranten hoger in 2020

Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie.

Salariseisen kennismigranten hoger in 2020

Een kennismigrant is een immigrant van buiten de EU die, op basis van zijn of haar (wetenschappelijke) kennis, toestemming heeft om in een land te werken. Nederland heeft een eigen regeling voor het toelaten van deze hoogopgeleide (kennis)migranten. 

Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie.

 

 

Bedragen per 1 januari 2020

Als u als werkgever een kennismigrant wilt aannemen in uw bedrijf, gelden de volgende minimumsalarissen per maand:

  2019 2020
Jonger dan 30 jaar € 3.299

€ 3.381

30 jaar en ouder € 4.500

€ 4.612

Recent in Nederland afgestudeerd € 2.364

€ 2.423

Houders van een Blauwe kaart € 5.272

€ 5.403

De bedragen zijn brutobedragen exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen van een verblijfsvergunning die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontvangt op of na 1 januari 2020.

Deze gelden overigens ook voor werknemers met een verlengde verblijfsvergunning. De bedragen worden jaarlijks verhoogd.

Uitsluitend loon in geld telt

Bij de beoordeling wordt uitsluitend gekeken naar het loon in geld. Het gaat daarbij om het contractueel vastgestelde brutoloon, zonder vakantietoeslag.

De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen zoals overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen, worden niet meegeteld.

Vergoedingen en toeslagen mogen wél worden meegerekend als deze gegarandeerd en structureel elke maand worden uitbetaald.

Een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering, mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks wordt uitbetaald.

Erkend referent

U moet als werkgever een door de IND erkend referent zijn om een kennismigrant naar Nederland te kunnen halen. Van een kennismigrant is sprake als u een werknemer van buiten de Europese Unie in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis.

Als u erkend referent bent, heeft u als werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht en wordt uw organisatie opgenomen in het openbaar register erkende referenten. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.