Nieuwe manier om ritdata aan te leveren bij CBS

Dankzij het Open Trip Model kunnen bedrijven nu veel tijdwinst behalen.

Nieuwe manier om ritdata aan te leveren bij CBS

Bedrijven die hun goederen zelf vervoeren, zijn verplicht om periodiek een vervoerenquête van het CBS in te vullen. Dat is vaak een enorme klus. Dankzij het Open Trip Model kunnen bedrijven nu veel tijdwinst behalen.

Open Trip Model

Het Open Trip Model bestaat al een tijdje. Nieuw is dat het Open Trip Model nu is gekoppeld aan het systeem van het CBS. Dankzij die koppeling kunnen bedrijven voortaan met één druk op de knop hun gegevens voor de vervoerenquête delen met het CBS. Dit scheelt een hoop administratie. Bedrijven hoeven immers niet meer allerlei data handmatig op te zoeken en in te voeren.

Voordelen

Het invullen van de enquête gebeurt op dit moment vaak laat en slordig. Een deel van de data komt dan ook niet door de validatie van het CBS heen. Door gebruik te maken van het Open Trip Model wordt de kans daarop veel kleiner. Bovendien is de nieuwe werkwijze een grote stap voorwaarts naar een datagedreven logistiek.

Verplichte enquête

De vervoerenquête is in Europa verplicht voor alle transportbedrijven en bedrijven die hun vervoer zelf regelen. Alle EU-landen moeten vervoerdata verzamelen vanwege economische doeleinden en om zicht te krijgen op de wegenbelasting, CO2-uitstoot en duurzaamheid. 

Het CBS voert deze wettelijke taak uit voor Nederland en mag de data alleen gebruiken voor statistische doeleinden. Daarnaast mag alleen volledig geanonimiseerde en geaggregeerde informatie worden gedeeld met derden.

Handig voor beleid

Volgens het CBS zijn bedrijven die overstappen op geautomatiseerd aanleveren van data vaak ook bereid om meer data beschikbaar te stellen. Zo krijgt het CBS steeds meer verzoeken van gemeenten, provincies en vervoersregio’s om informatie te geven over vervoersbewegingen.

Ze kunnen hun beleid dan daarop baseren. Zo weten ze bijvoorbeeld beter waar ze laadpalen moeten plaatsen, zodat bedrijven daar optimaal van profiteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Bron: Evofenedex