Reorganisatie: opzegverbod zieke werknemer

Als een zieke werknemer wegens een reorganisatie boventallig is geworden, kunt u nu nog naar de kantonrechter gaan voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 juli 2015 kunt u bij een bedrijfseconomisch ontslag zieke werknemers niet meer ontslaan.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Op dit moment is het nog mogelijk om in bovenstaand geval een verzoek te doen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter gaat na of de verzochte ontbinding verband houdt met de ziekte. Is dit het geval, dan zal de kantonrechter niet ontbinden.

Geen ontslag bij bedrijfseconomische reden

Vanaf 1 juli 2015 kunt u bij een bedrijfseconomisch ontslag zieke werknemers niet meer ontslaan. Als gevolg van de Wet werk en zekerheid geldt per 1 juli bij een opzegging om bedrijfseconomische redenen een absoluut opzegverbod voor een zieke werknemer. Alleen bij een algehele bedrijfsbeëindiging kan opzegging van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer plaatsvinden. Dit is een bewuste keuze van de wetgever: het belang van de werknemer om te re-integreren in de organisatie prevaleert boven de bedrijfseconomische belangen van de werkgever.

Let op!
Vanaf 1 juli 2015 is het niet meer toegestaan om zieke werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast zijn OR-leden en zwangere werkneemsters nu nog beschermd tegen ontslag, maar vanaf 1 juli kan de arbeidsovereenkomst met een OR-lid of een zwangere werkneemster wel worden beëindigd om bedrijfseconomische redenen. Voorwaarde is dat de opzegging niet plaatsvindt tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.