Rekentool voermaatregel melkvee

Ondanks de vele discussies en protesten is helaas de kans groot dat u, als melkveehouder, vanaf 1 september 2020 moet voldoen aan de voermaatregel melkvee. Vanaf dat moment mag u geen krachtvoeders op voorraad hebben met een hoger ruw eiwitgehalte dan de gestelde normen.

Wilt u gebruikmaken van een hogere ruw eiwitgehalte in krachtvoeders? Met een rekentool, te vinden op deze pagina, kunt u bepalen of dit voor u van toepassing kan zijn. Het is van belang om tijdig uw maximale RE-norm te bepalen; het is immers zo 1 september.

Voermaatregel melkvee

In het kader van de stikstofproblematiek heeft de minister een conceptregeling bekendgemaakt. Hierin staat dat maximale ruw eiwitgehalten (RE-gehalten) zijn vastgesteld voor bepaalde aangekochte krachtvoeders voor melkvee.

De normen (per kg product) zijn afhankelijk van de grondsoort en melkproductie per hectare. Het is de bedoeling dat deze regeling gaat gelden van 1 september tot en met 31 december 2020. De regeling is echter nog niet definitief.

Rekentool voermaatregel melkvee  

Wilt u afwijken van de standaard RE-normen voor aangekocht krachtvoer? Dan kunt u met de rekentool van RVO bepalen of u hiervoor in aanmerking komt en welke norm u mag hanteren.

Invullen rekentool 

Voor het invullen van de rekentool moet u gebruikmaken van KringloopWijzer. U haalt uw voergegevens uit de KringloopWijzerberekening van ZuivelNL van 2018 en 2019. Deze gegevens haalt u uit de tabel: Voeding veestapel (melkkoeien, incl. jongvee).  

Opsplitsen

Het kan voorkomen dat u de onderdelen ‘Ov. Ruwvoer, bijprod.’ en ‘Krachtvoer, mineralen’ moet opsplitsten in:

  • Voer dat onder de maatregel valt.
  • Voer dat niet onder de maatregel valt.

Let hierbij op dat u alle gehalten omrekent naar ‘RE per kilogram droge stof’. In de invulhulp van de rekentool, te vinden op deze pagina, is opgenomen welke voedermiddelen wel en niet onder de maatregel vallen.

Pas eind augustus duidelijkheid

Er komt eind augustus pas duidelijkheid of de regeling definitief doorgaat. Er is nog een (kleine) kans dat u ook kunt kiezen voor het alternatieve plan van de melkveesector. U zult echter vanaf 1 september al rekening moeten houden met mogelijke maximale RE-gehalten in krachtvoeders.

Heeft u nog vragen over de voermaatregel melkvee? Neem dan gerust contact met ons op.