Regeling onwerkbaar weer aangepast

Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. Lees meer...

Regeling onwerkbaar weer aangepast

Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’.

Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer.

Wachtdagen

De regeling onwerkbaar weer kent twee wachtdagen per winterseizoen (van 01.11 t/m 31.03) bij vorst, ijzel en sneeuwval. Voor overvloedige regenval gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Tijdens deze wachtdagen betaalt u het loon door, maar daarna kunt u voor uw werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer.

Melden per dag

Als er door onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt, moet u dit dagelijks aan het UWV melden.

Heeft u vragen over de regeling onwerkbaar weer, neem dan contact met ons op.