Introductie TVL land- en tuinbouw

en regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd

Vanwege het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven.

Daarnaast is op 21 januari 2021 aangekondigd dat er voor de land- en tuinbouwsector een tegemoetkoming in de vaste lasten komt die vergelijkbaar is met de TVL. 

Overbruggingskrediet BL-C

Door de regeling BL te verruimen kunnen gezonde bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen een beroep doen op overheidsborgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Deze extra module is ingegaan op 18 maart 2020 en geldt tot 1 april 2021.

Kenmerken van de BL-C zijn: 

  • Met BL-C kan een overbruggingskrediet worden gefinancierd tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij BL-Plus leningen).
  • Wordt het maximale borgstellingskrediet bijna of volledig benut? Dan kan daar bovenop nog maximaal € 300.000 aan BL-C krediet gefinancierd worden.
  • De looptijd van het overbruggingskrediet is acht kwartalen. Het krediet kan lineair worden afgelost - of aan het einde van de looptijd. Voor starters bedraagt de provisie 1% en voor overige bedrijven 3%.
  • In de BL-C regeling is de borgstelling 70% van het totaal aan nieuw te verstrekken overbruggingskrediet.

TVL land- en tuinbouwsector

Er komt voor de land- en tuinbouwsector een tegemoetkoming in de vaste lasten die vergelijkbaar is met de TVL. Er wordt gestreefd naar een tegemoetkoming van maximaal € 330.000 per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers en € 400.000 per kwartaal voor bedrijven met 250 of meer werknemers.

Daarbij zal een maximum gaan gelden van € 800.000 over de gehele steunperiode. Deze aparte regeling is nodig, omdat ondernemers in de land- en tuinbouw vanwege Europese regels slechts tot € 100.000 gebruik kunnen maken van de TVL.

Extra tegemoetkoming bestrijding doorlopende kosten 

Daarnaast komt er een tegemoetkoming voor de land- en tuinbouwsector ter bestrijding van doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren, zoals:

  • Kosten voor voeding
  • (Plant)verzorging
  • Gewasbescherming

Er komt daarom een regeling met een opslag van 21% voor de betreffende landbouwsectoren (SBI-codes 1.1 tot en met 1.5) boven op de TVL.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.