Regeerakkoord 2021: aandachtspunten voor woningeigenaren

De meest in het oog springende voorgenomen wijziging betreft de afschaffing van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Regeerakkoord 2021: aandachtspunten voor woningeigenaren

Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december het Coalitieakkoord 2021 – 2025 met de titel ’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. We zetten de belangrijkste voorgenomen wijzigingen voor u als woningeigenaar hieronder op een rij.

De meest in het oog springende voorgenomen wijziging betreft de afschaffing van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Aandachtspunten voor woningeigenaren

  • Afschaffing van de verhuurdersheffing. Vervolgens kunnen met corporaties bindende prestatieafspraken gemaakt worden over de benutting van de investeringscapaciteit in flexwoningen, renovatie, verduurzaming en betaalbare huurwoningen.
  • De sociale huur voor mensen met een lager inkomen wordt verlaagd en stapsgewijs wordt de huur voor mensen met een hoger inkomen verhoogd tot een marktconforme huur. 
  • Starters worden geholpen met de aankoop van een woning, door bijvoorbeeld een nieuwe vorm van premie A-woningen. 
  • Invoering van een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning die gemeenten de mogelijkheid geeft om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken. 
  • De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (€ 105.302 bedrag 2021) wordt geschrapt. 
  • In 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 afgeschaft. 
  • Overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd naar 9%. 

Wat betekent dit concreet?

Wat dit concreet voor u als ondernemer betekent is afhankelijk van uw (bedrijfs)situatie. Het regeerakkoord bevat daarbij voornamelijk algemene voorstellen en standpunten. We wachten de wetsvoorstellen die volgen uit dit regeerakkoord af. Daarbij brengen we u middels onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen en goedkeuringen door het parlement.

Heeft u vragen over de voorstellen of wilt u weten hoe u zich als woningeigenaar kunt voorbereiden? Neem dan gerust contact met ons op. 

Belastingvrij schenken: hoe pak je dat aan?

Wist u dat schenken bij leven verstandig kan zijn? In de whitepaper leest u waarom.