Regeerakkoord 2021: aandachtspunten voor ondernemers

De meest in het oog springende voorgenomen wijziging betreft die voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Regeerakkoord 2021: aandachtspunten voor ondernemers

Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december het Coalitieakkoord 2021 – 2025 met de titel ’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

We zetten de belangrijkste voorgenomen wijzigingen voor u als ondernemer hieronder op een rij. De meest in het oog springende voorgenomen wijziging betreft die voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

Aandachtspunten voor ondernemers

De aandachtspunten voor ondernemers zijn als volgt: 

 • De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijk wordt oneigenlijk gebruik van de huidige faciliteiten tegengegaan.
 • Verdere ontwikkeling van een webmodule om vooraf zekerheid te verkrijgen voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie.
 • Invoering arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. 
 • Verlagen van de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 met stappen van € 650 tot € 1.200 in 2030. Compensatie voor de verlaging via de arbeidskorting. 
 • Groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. 
 • Meer aandacht voor goed opgeleid personeel en aanpakken van het tekort aan technisch en praktisch opgeleide werknemers.
 • Er wordt geld uitgetrokken voor lastenverlichting van het mkb middels loondoorbetaling bij ziekte. 
 • De grondslag voor het belastbare bedrag in de vennootschapsbelasting wordt verbreed.
 • De grens in het wetsvoorstel excessief lenen voor de dga wordt verhoogd naar € 700.000.
 • Verhoging van onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024.
 • De vrijstelling bpm voor bestelauto’s wordt per 1 januari 2024 in drie stappen afgebouwd naar nihil in 2026.

Wat betekent dit concreet?

Wat dit concreet voor u als ondernemer betekent is afhankelijk van uw (bedrijfs)situatie. Het regeerakkoord bevat daarbij voornamelijk algemene voorstellen en standpunten. We wachten de wetsvoorstellen die volgen uit dit regeerakkoord af. Daarbij brengen we u middels onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen en goedkeuringen door het parlement.

Heeft u vragen over de voorstellen of wilt u weten hoe u zich als ondernemer kunt voorbereiden? Neem dan gerust contact met ons op.