Regeerakkoord 2021: aandachtspunten inkomen en vermogen

De meest in het oog springende voorgenomen wijziging betreft de voorgenomen aanpassing van box 3.

Regeerakkoord 2021: aandachtspunten inkomen en vermogen

Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december het Coalitieakkoord 2021 – 2025 met de titel ’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. We zetten de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op het gebied van inkomen en vermogen op een rij.

De meest in het oog springende voorgenomen wijziging betreft de voorgenomen aanpassing van box 3.

Aandachtspunten op het gebied van inkomen en vermogen

  • Verschillen tussen een vaste en flexibele arbeidsovereenkomst worden verkleind. 
  • Invoering van een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek, waarbij het minimumloon stapsgewijs met 7,5% wordt verhoogd. 
  • Vereenvoudiging van het belastingstelsel. 
  • Pensioenakkoord wordt uitgevoerd.
  • Invoeren van belastingheffing op werkelijk rendement box 3 per 2025. 
  • Verhoging vrijstelling heffingsvrij vermogen in box 3 naar ongeveer € 80.000.
  • De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.
  • Nieuwe gevallen krijgen na 2024 geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer.   

Wat betekent dit concreet?

Wat dit concreet voor u als ondernemer betekent is afhankelijk van uw (bedrijfs)situatie. Het regeerakkoord bevat daarbij voornamelijk algemene voorstellen en standpunten. We wachten de wetsvoorstellen die volgen uit dit regeerakkoord af. Daarbij brengen we u middels onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen en goedkeuringen door het parlement.

Heeft u vragen over de voorstellen of wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden? Neem dan gerust contact met ons op.