Regeerakkoord 2021: aandachtspunten duurzaamheid

De meest in het oog springende voorgenomen wijziging betreft de invoering van het omstreden rekeningrijden.

Regeerakkoord 2021: aandachtspunten duurzaamheid

Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december het Coalitieakkoord 2021 – 2025 met de titel ’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. We zetten de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op het gebied van duurzaamheid op een rij.

De meest in het oog springende voorgenomen wijziging betreft de invoering van het omstreden rekeningrijden.

Aandachtspunten op het gebied van duurzaamheid

De aandachtspunten op het gebied van duurzaamheid zijn als volgt: 

  • Voorbereidingen worden getroffen voor het invoeren van een systeem van betalen naar gebruik in de automobiliteit vanaf 2030.
  • Mkb wordt gestimuleerd om te verduurzamen en regelingen voor ondernemers worden versimpeld. 
  • Woningeigenaren worden gestimuleerd om hun woning te isoleren, waarbij lage- en middeninkomens extra worden ondersteund. 
  • Verhuurders van slecht geïsoleerde huurwoningen worden met normeringen en positieve prikkels gestimuleerd om te verduurzamen. Woningen met een slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. 
  • Elektrisch vervoer, ook in de tweedehandsmarkt, wordt gestimuleerd.
  • Er worden met het bedrijfsleven en overheid afspraken gemaakt over thuiswerken
  • Uiterlijk in 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. 
  • Voor de komende tien jaar komt er een klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard.

Wat betekent dit concreet?

Wat dit concreet voor u betekent is afhankelijk van uw (bedrijfs)situatie. Het regeerakkoord bevat daarbij voornamelijk algemene voorstellen en standpunten. We wachten de wetsvoorstellen die volgen uit dit regeerakkoord af. Daarbij brengen we u middels onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen en goedkeuringen door het parlement.

Heeft u vragen over de voorstellen of wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden? Neem dan gerust contact met ons op.