Re-integratieverplichting: dit zijn de regels in coronatijd

In bepaalde gevallen kan corona in de weg staan aan uw re-integratieverplichtingen. Het UWV kan de verplichtingen dan versoepelen als u...

Re-integratieverplichting: dit zijn de regels in coronatijd

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever uw best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te re-integreren op de werkvloer. Corona kan hierbij soms in de weg staan en een ‘deugdelijke’ reden zijn, waardoor u niet aan deze verplichting kunt voldoen.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De wet kent diverse verplichtingen voor werkgever en werknemer.

Zo moet bijvoorbeeld na zes weken ziekte door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn of haar mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij of zij weer aan het werk denkt te gaan.

Corona verhindert re-integratie

In bepaalde gevallen kan corona in de weg staan als het gaat om uw re-integratieverplichtingen. Het UWV kan de verplichtingen dan versoepelen als u een ‘deugdelijke grond’ kunt aanvoeren.

Deugdelijke gronden

Het UWV kent drie deugdelijke gronden, namelijk:

de verplichte sluiting van uw bedrijf vanwege corona;
de bedrijfssluiting na herplaatsing bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand;
 het niet kunnen bieden van passend werk, bijvoorbeeld als gevolg van coronamaatregelen.


Let op!

Het niet kunnen beschermen tegen coronabesmetting of het niet kunnen doorbetalen van het loon zijn geen deugdelijke gronden.

Re-integratieverslag

U bent wettelijk verplicht om na twintig maanden ziekte een re-integratieverslag op te (laten) stellen. Vanwege dringende redenen is echter uitstel mogelijk. Dit kunnen ook redenen zijn die samenhangen met corona. U dient dan contact op te nemen met het UWV.

Heeft u vragen over uw verplichtingen inzake de Wet verbetering poortwachter in coronatijd? Neem dan contact met ons op.

7 veelgestelde vragen over coronamaatregelen op de werkvloer

Mag u werknemers controleren op corona? Of kunt u ze verplichten een mondkapje te dragen? Antwoorden op deze en andere vragen leest u in dit artikel.

Door Cindy Notkamp
Lees blog