Publicatieplicht ANBI uiterlijk 1 juli

1 juli is een belangrijke datum voor goede doelen. Op die datum moeten zij namelijk de jaarcijfers over 2015 gepubliceerd hebben. Publiceren mag op de eigen website of op een gemeenschappelijke internetsite met andere goede doelen.

Behoud ANBI-status

Het op tijd publiceren van de jaarcijfers is één van de vereisten voor het behoud van de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een erkenning van de Belastingdienst dat de vereniging of stichting een goed doel nastreeft en het brengt flinke belastingvoordelen met zich mee. De bekendste hiervan is natuurlijk dat donateurs van een ANBI hun gift boven een bepaalde drempel kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer voordelen

Maar er zijn meer voordelen. Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen of schenkingen die zij ontvangt. Ook als de ANBI zelf in het kader van haar werkzaamheden een schenking doet, dan betaalt de ontvanger geen schenkbelasting. Verder kunnen vrijwilligers die voor de ANBI werken, onder bepaalde voorwaarden hun werk als gift aftrekken.

Vrij onbekend is dat een ANBI jaarlijks een verzoek tot teruggave van de helft van de door haar betaalde energiebelasting kan doen. Dat verzoek kan binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft, bij de Belastingdienst worden ingediend.

Keurmerk

De ANBI-status heeft behalve de belastingvoordelen nog een ander nut voor goede doelen. Veel mensen zien het namelijk als een soort keurmerk. Ook donateurs die niet aan de drempel voor aftrek komen kijken ernaar. Zij zien het als een waarborg dat het geld ook werkelijk naar het goede doel gaat.