Dit zijn de be­lang­rijk­ste wij­zi­ging­en in sub­si­die­land in 2023

Het kabinet heeft ten behoeve van subsidies veel ingezet op energie en duurzaamheid. Wat wijzigt er voor jouw organisatie? Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet.

7 wijzigingen

Op 20 september 2022, Prinsjesdag, kondigde het huidige kabinet haar nieuwe plannen aan voor het jaar 2023. Voor de één zijn de gevolgen hiervan groter dan voor de ander. Net als voorgaande jaren hebben deze plannen ook gevolgen voor subsidies en andere fiscale stimuleringsregelingen. Het kabinet heeft ten behoeve van subsidies veel ingezet op energie en duurzaamheid. Wat wijzigt er voor jouw organisatie?

Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur

WBSO: meer beschikbaar budget

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling dat als doel heeft innovatieve ontwikkelingen te stimuleren.

Budgetverhoging

In 2022 kent de WBSO een budget van € 1.336 miljoen. Dankzij een resterend bedrag uit 2021 komt het totale budget voor de WBSO in 2023 op € 1.370 miljoen. De overige parameters van de WBSO zullen ongewijzigd blijven. Hierdoor blijven de subsidiepercentages en grondslagschijven eveneens gelijk.

In 2023 gelden de volgende parameters:

 • Tarief eerste schijf 32%
 • Tarief eerste schijf starters 40%
 • Grens eerste schijf € 350.000 (loon)kosten speur- & ontwikkelingswerk (S&O)
 • Tarief tweede schijf 16%

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) zal, eveneens als voorgaande jaren, een vaste aftrek gaan gelden. De exacte bedragen zullen later in 2022 worden bekendgemaakt.

De raming van het benodigde budget van de  WBSO voor 2023 bij gelijkblijvende parameters bedraagt €1.383 miljoen, hierbij ontstaat een tekort van € 13 miljoen. Het tekort heeft te maken met blijvend stijgende lonen en prijzen. Het kabinet verwacht per 2024 wijzigingen toe te moeten passen aangezien zij het resterende budget uit 2022 nihil acht. Er zal dus een meer structurele oplossing moeten komen voor de geldende budgetsystematiek.

MIA/Vamil: meer budget voor milieuvriendelijke technieken

Net als in 2022 blijft het investeren milieu én duurzaamheid een belangrijk thema. Het is dan niet zo gek om te denken dat twee fiscale regelingen voor ondernemers, de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven bestaan en zelfs ten gunste van de ondernemer wordt verbeterd.

Het kabinet stelt € 50 miljoen extra beschikbaar voor ondernemers die gebruik maken van de MIA. Bedrijven kunnen hierdoor dus meer investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

In 2023 zullen de steunpercentages gelijk blijven ten opzichte van de huidig geldende tarieven. Op de Milieulijst, dat door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wordt samengesteld, staat welk percentage voor ieder bedrijfsmiddel geldt. In 2023 zullen de volgende tarieven van toepassing zijn:

 • Tariefpercentage I: 27%
 • Tariefpercentage II: 36%
 • Tariefpercentage III: 45%

Het percentage van de Vamil blijft in 2023 op 75% staan. Met de Vamil kan je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

In 5 stappen naar Energielabel C

In deze whitepaper nemen we je mee in de te ondernemen stappen. Deze zijn als volgt:

 1. Bepaal of je (niet) valt onder de uitzonderingen.
 2. Stel je energielabel vast.
 3. Win, als je nog geen energielabel hebt, advies in bij een energieadviseur.
 4. Laat de energiebesparende maatregelen in kaart brengen vanuit een energieprestatieadvies (EPA).
 5. Ga na of je een energiebesparingsplicht en/of informatieplicht hebt.

EIA: bestaande tarieven blijven gelden, wel meer budget

Wanneer je als ondernemer investeert in CO2-reductie, energiezuinige technieken of duurzame energie dan kan je in 2023 gebruik (blijven) maken van de EIA, de Energie-investeringsaftrek. Het geldende tarief van 2022 (45,5%) zal ook in 2023 blijven gelden.

Wanneer je investering voldoet aan een investering die vermeld staat op de Energielijst van het RVO, dan mag je 45,5% van je investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder belasting. Het voordeel uit de EIA loopt gemiddeld op tot 11%.

In 2023 zal het budget voor de EIA verhoogd gaan worden met € 100 miljoen.

ISDE: extra budget

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) betreft een subsidieregeling voor het toepassen van isolatiemaatregelen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het aanschaffen van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen die worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting.

Vanuit het Klimaatfonds wordt € 100 miljoen toegevoegd aan het ISDE-budget. Hierdoor worden meer ondernemers én particulieren in staat gesteld om gebouwen te isoleren.

Naar verwachting zal het totale budget voor de ISDE op € 288 miljoen uitkomen.

Innovatiebox: effectieve tarief blijft 9%

Het kabinet kondigde aan dat het effectieve tarief van de innovatiebox gelijk blijft met 9%. Door gebruik te maken van de innovatiebox kunnen de winsten die worden behaalt met innovatieve activiteiten belast tegen een lager tarief.

De normaliter geldende tarieven van de Vennootschapsbelasting zijn 15% of 25%. Alle ondernemingen die gebruik willen maken van de innovatiebox moeten een positieve beschikking van de WBSO hebben.

Whitepaper innovatiebox

Met behulp van de innovatiebox betaal je slechts 9% vennootschapsbelasting over winsten die zijn behaald uit octrooien en productinnovaties uit WBSO-projecten (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Kom je in aanmerking?

SLIM: wederom bedrag van € 49 miljoen beschikbaar gesteld

Net als in 2022 zal er in 2023 een bedrag van € 49 miljoen beschikbaar worden gesteld aan de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Met de SLIM-regeling worden werkgevers gestimuleerd om een ontwikkel- opleidingsplan op te stellen voor haar medewerkers.

Hoger budget voor SDE++

Het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) wordt vanaf 2023 naar waarschijnlijkheid opgehoogd naar € 5 miljard. Daarnaast krijgen mkb-ondernemers die gebruik maken van deze regeling meer belastingvoordelen.

Vanaf 2023 zal de SDE++ worden aangepast door de toevoeging van zogenoemde hekjes. Door het plaatsen van deze hekjes om bepaalde ‘energiedomeinen’ komen technieken met een hogere subsidie intensiteit eerder aan bod. Er komen hekjes om deze 3 energiedomeinen:

 • lage temperatuurwarmte
 • hoge temperatuurwarmte
 • energie uit moleculen, zoals waterstof en groen gas

De hoogte van deze gegarandeerde budgetten is waarschijnlijk € 0,75 miljard voor elk energiedomein. Deze budgetten zullen op een later moment worden vastgesteld en is afhankelijk van het resterende budget uit 2022.

Kom je in aanmerking?

Wil je meer informatie over de aankomende subsidiewijzigingen? Of ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een bepaalde subsidieregeling? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag! 

Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur