Prinsjesdag 2020: top 10 fiscale voorstellen

Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen er op Prinsjesdag naar voren? De coronacrisis is van sterke invloed geweest. Lees meer...

Prinsjesdag 2020: top 10 fiscale voorstellen

We hebben ook een Engelse versie van dit artikel. 

Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van minister Hoekstra van Financiën? De fiscale maatregelen, die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag, zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Wij zetten de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

1. Geen overdrachtsbelasting voor starters

Al eerder kwam naar voren dat het kabinet op Prinsjesdag bekend ging maken dat de overdrachtsbelasting voor starters wordt afgeschafd. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: om de toegang tot de woningmarkt voor starters te verbeteren, wordt per 1 januari 2021 een vrijstelling voor overdrachtsbelasting ingevoerd.

De vrijstelling geldt voor de aankoop van een eigen woning door een koper tussen de 18 en 35 jaar. Is al eerder gebruikgemaakt van de overdrachtsbelastingvrijstelling of is een koper 35 jaar of ouder? Dan geldt het huidige tarief van 2%. 

2. Tarief box 3-belasting omhoog

Eerder werd al bekendgemaakt dat het kabinet werkt aan een ander voorstel voor box 3. Op Prinsjesdag is hier meer over bekendgemaakt. Het tarief van de box-3 belasting gaat omhoog; dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 het belastingvrij vermogen verhoogd wordt naar €50.000 per belastingplichtige.

Door deze regeling hoeven spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) geen belasting meer te betalen over het vermogen. Iedereen die in 2021 een vermogen heeft van € 50.000 of meer, betaalt 31% belasting over de opbrengst uit vermogen (2020: 30%). 

Let op! Voor de bepaling van toeslagen wordt de vermogensgrens berekend met een vrij vermogen van € 31.430. 

3. Lagere inkomstenbelasting

In 2021 daalt de eerste schijf (belastbaar inkomen tot en met € 68.507) van de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. Het kabinet verlaagt dit tarief tussen 2022 en 2024 verder tot uiteindelijk 37,03%. De inkomstenbelasting van de tweede schijf (belastbaar inkomen vanaf € 68.507) blijft 49,5%.

4. Minder zelfstandigenaftrek

Om het verschil in belastingheffing tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen, wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd. In 2036 komt deze uit op €3.240. Voor 2021 is de maximale zelfstandigenaftrek €6.670.

Ondernemers worden voor de verlaging van de zelfstandigenaftrek gecompenseerd door verhoging van de arbeidskorting. Dit stijgt van €3.819 naar €4.205 in 2021. Daarnaast wordt het basistarief van de inkomstenbelasting verlaagd naar 37,10%. 

5. Lagere vennootschapsbelasting

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) gaat van 16,5% naar 15%. Vanaf 2021 geldt dit lage tarief voor winsten tot €245.000 in plaats van €200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar €395.000. Het hoge tarief van de vpb blijft 25%. Dit was niet geheel onverwachts, omdat het al onzeker was of de vpb verlaagd werd.

6. Beperkte vrije ruimte wkr in 2021

Eén van de coronasteunmaatregelen is de verhoging van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. De verhoging is nu 3% in plaats van 1,7%. Dit geldt alleen in 2020; vanaf 1 januari 2021 wordt de bepaling van de vrije ruimte weer beperkt. Tot een fiscale loonsom van €400.000 geldt 1,7%, en boven de €400.000 geldt 1,18% (2020: 1,2%).

7. Hogere bijtelling elektrische auto

Vorig jaar is aangekondigd dat de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs wordt verhoogd. Op Prinsjesdag kwam naar voren dat per 1 januari 2021 de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 12% bedraagt (2020: 8%) over maximaal €40.000 (2020: €45.000). Is de cataloguswaarde hoger dan €40.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd naar 16% in 2022. In 2025 stijgt de bijtelling naar 17%. De maximale cataloguswaarde waarvoor de lagere bijtelling geldt, wordt niet verhoogd (en blijft dus €40.000).

Nieuw is dat per 1 januari 2021 de maximale cataloguswaarde niet geldt voor zogenoemde zonnecelauto’s, die door geïntegreerde zonnepanelen worden aangedreven. Dit kwam ook al naar voren bij de verwachte wijzigingen rondom de auto. Hiermee beoogt het kabinet vooruit te lopen op de ontwikkeling van de automarkt.

8. Scholing en omscholing stimuleren

Door de coronacrisis kunnen werknemers hun baan kwijtraken. Het kabinet wil deze werknemers meer mogelijkheden geven voor (om)scholing. Om deze reden kunnen werkgevers vanaf 2021 ook scholingskosten van ex-werknemers onbelast vergoeden. 

9. Eerlijkere belastingheffing multinationals

Momenteel zijn er veel bedrijven die in Nederland winst maken, maar geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of bepaalde aftrekposten. Om dit te voorkomen, en dus te zorgen voor eerlijkere belastingheffing voor multionationals, zijn de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Een gemaakt verlies kan in de toekomst onbeperkt verrekend worden, maar zal worden beperkt tot €1.000.000 van de belastbare winst. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van de winst in een jaar verrekenbaar.
  • De zogenoemde informele kapitaalstructuren worden per 1 januari 2022 aangepakt.
  • De aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen in Nederland, bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland, wordt beperkt.
  • Er komt een onderzoek naar een fiscaal gelijkere behandeling van vreemd en eigen vermogen. 

Dat waren ze dan; de top 10 fiscale voorstellen van Prinsjesdag 2020. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?