Prestaties leerbedrijven vrijgesteld van btw

Veel scholen die beroepsopleidingen verzorgen, benutten een leerbedrijf, waar leerlingen praktijkervaring op kunnen doen. Een recente uitspraak over btw-heffingen van het Europese Hof van justitie kan grote gevolgen hebben voor die scholen.

Prestaties leerbedrijven vrijgesteld van btw

Veel scholen die beroepsopleidingen verzorgen, benutten een leerbedrijf, waar leerlingen praktijkervaring op kunnen doen.

Horeca-instellingen

Zo maken scholen voor horeca-opleidingen vaak gebruik van een restaurant. Hier kunnen leerlingen hun vaardigheden als kok of als kelner oefenen. Bezoekers van het restaurant betalen een vergoeding voor de restaurantprestaties. Deze vergoeding is meestal lager dan de prijs van een commercieel restaurant. 

De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat het gebruik maken van het restaurant door de school niet nauw samenhangt met het vrijgestelde onderwijs en daarom met btw belast is. Dit standpunt is gunstig voor de scholen.  Het verstrekken van maaltijden en niet-alcoholische dranken is weliswaar belast met 6% btw. Maar, dit kan voordelig uitpakken door de aftrek van voorbelasting. Door het lage btw-tarief en de lage prijs van de maaltijden betalen de scholen slechts een klein bedrag aan de fiscus. Daartegenover kan de school veel meer btw op de investeringen in de keuken en het restaurant verrekenen. Door de verrekening van de investerings-btw ontstaat bij aanschaf recht op een teruggaaf van de btw.

Restaurantdiensten vrijgesteld van btw    

Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft onlangs een uitspraak gedaan die grote gevolgen voor scholen met een praktijkopleiding in Nederland kan hebben. Het HvJ EU oordeelde namelijk dat de activiteiten die een onderwijsinstelling verricht, waarbij studenten in het kader van hun opleiding en tegen betaling aan derden restaurantdiensten leveren, aan te merken zijn als nauw met het onderwijs samenhangende prestaties en dus zijn vrijgesteld van btw. 

De restaurantdiensten zijn volgens het HvJ EU vrijgesteld, als deze diensten onmisbaar zijn voor de opleiding. De diensten mogen niet bedoeld zijn om de onderwijsinstelling extra inkomsten te verschaffen door in directe concurrentie met btw-plichtige commerciële ondernemingen diensten te verrichten. Hoewel het HvJ EU verwijst naar de nationale rechter om na te gaan of de diensten inderdaad zijn vrijgesteld, lijkt vrijstelling sowieso onontkoombaar. De leerbedrijven zijn onmisbaar voor de opleidingen en door het feit dat ze veelal gereduceerde prijzen hanteren, zal er geen sprake zijn van het verschaffen van extra opbrengsten.

Gevolgen voor de praktijk

Als de prestaties van de leerbedrijven zijn vrijgesteld van btw, kan de btw op de investeringen niet als voorbelasting worden verrekend. Dit kan er toe leiden dat een deel van de afgetrokken btw aan de Belastingdienst terugbetaald moet worden.  

Gelet op de uitspraak van het HvJ EU kan een school toepassing van de vrijstelling op haar res-taurantprestaties voorkomen door deze prestaties tegen commerciële prijzen aan te bieden.