Premies ZW en WGA omhoog in 2022

De ZW-premie stijgt volgend jaar gemiddeld van 0,58% naar 0,68% en de WGA-premie van 0,78% naar 0,84%. Maar let op! Dit verschilt per branche...

Premies ZW en WGA omhoog in 2022

De gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) gaan in 2022 omhoog. Dit heeft het UWV bekendgemaakt. 

  • De ZW-premie stijgt volgend jaar gemiddeld van 0,58% naar 0,68%. Dit komt neer op een gemiddelde premiestijging van 17,2%.
  • De WGA-premie stijgt van 0,78% naar 0,84%, een gemiddelde stijging van 7,7%.

Verschillen

De ZW-premie en de WGA-premie verschillen per sector en naar bedrijfsgrootte. Daardoor kunnen individuele verschillen afwijken.

Per sector

Zo bedraagt volgend jaar de ZW-premie voor de taxisector 1,62%, terwijl deze premie voor de verzekeringssector slechts 0,11% bedraagt. Eenzelfde beeld zien we bij de WGA-premie: die is voor de taxisector 2,26%, en voor de verzekeringssector 0,38%.

Per bedrijfssector

De hoogte van de premies voor de WGA en Ziektewet is verder mede afhankelijk van de grootte van de werkgever. Voor kleine werkgevers is een sectorale premie van toepassing. 

Waarom premiestijgingen?

De WGA-premie stijgt met name door een toename van uitkeringsgerechtigden - onder meer door een verhoging van de pensioenleeftijd. De verhoging van de ZW-premie wordt met name veroorzaakt door een grotere stijging van de lasten dan verwacht.

Let op!

  • De Belastingdienst stuurt, voor aanvang van het nieuwe premiejaar, een beschikking of mededeling aan elke werkgever met de voor de werkgever geldende premiepercentages WGA en ZW.
  • Een werkgever kan voor beide (ZW- én de WGA-verzekering) eigenrisicodrager worden. Dat kan per 1 januari en 1 juli. Die aanvraag moet dan wel drie maanden van te voren bij de Belastingdienst zijn ingediend.

Wijziging loonsomgrens

Een andere wijziging betreft de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers die met ingang van 1 januari 2022 wordt verlegd van 10 naar 25 maal het gemiddelde loon per werknemer. Door deze wijziging neemt het aantal kleine werkgevers toe en het aantal middelgrote werkgevers af.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Ook interessant: de premiepercentages voor werknemersverzekeringen zijn bekend. Lees hieronder meer: