Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

De premies

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies   2020 2021
AOW Ouderdomfonds 17,90% 17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds    
AWf-laag   2,94% 2,70%
AWf-hoog   7,94% 7,70%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,68% 0,68%
SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,77% 7,03%
Whk Werkhervattingskas 1,28% 1,36%

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Heeft u vragen over de premiepercentages werknemersverzekeringen in 2021? Neem gerust contact met ons op.

Ook dit wijzigt vanaf 2021

Nieuws
Lage-inkomensvoordeel in 2021 omlaag
Lees meer
Nieuws
Stijging minimumloon in 2021
Lees meer
Nieuws
Extra belastingvrij schenken in 2021
Lees meer