Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

De premies

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies   2020 2021
AOW Ouderdomfonds 17,90% 17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds    
AWf-laag   2,94% 2,70%
AWf-hoog   7,94% 7,70%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,68% 0,68%
SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,77% 7,03%
Whk Werkhervattingskas 1,28% 1,36%

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Heeft u vragen over de premiepercentages werknemersverzekeringen in 2021? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u alle (personeels)cijfers, zoals het gebruikelijk loon voor de dga, het minimumloon en arbeidskortingen in één overzicht? Download dan onderstaand e-book ↓

E-book Actualiteiten Personeel 2021

Het e-book Actualiteiten Personeel 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, HR-medewerker en/of salarisadviseur. In het e-book vindt u onder meer de actuele cijfers van het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen...